Жан-Булак айылдык кенешинин ХХI-чакырылышынын I — сессиясынын Протоколу №1 Жан – Булак айылы 13-январь 2017-жыл

фирм_бланк

Жан-Булак   айылдык   кенешинин  ХХI-чакырылышынын I — сессиясынын

                                                           Протоколу  №1

Жан – Булак айылы                                                                   13-январь 2017-жыл

Күн тартибинде: Депутаттардын Жан-Булак айылдык кенешинин тѳрагасын

                               жана орун басарын шайлоо жѳнүндѳ.

Депутардын Жан-Булак айылдык Кенешинин мурунку чакырылыштагы тѳрагасы  Р.Акунов сессияны ачып күн тартибиндеги  маселе боюнча депуттаттарды тааныштырып,алардын мандаттарын куттуктады.

Күн тартибиндеги маселе боюнча кенештин тѳрагалык кызматына  депуттаттардын ичинен  Эшимбеков А,ал эми   тѳраганын орун басарлыгына  Ш.Абдыраманов, Жээнбек  кызы Гүлзат   кѳрсѳтүлдү. Каршы калыс жок.Эсептѳѳ  комиссиясына  Абдраев Р ,Сарбагышов Т,Калдеев Н сунушталып бир добуштан шайланышты. Каршы, калыс жок.

Тѳрагалыкка  Эшимбеков. А. орун  басарлыкка   Абдыраманов.Ш . Жээнбек  к Гүлзат  жашыруун добушка,бллютенге киргизилди. Депутаттар жашыруун добуш беришти.Эсептѳѳ комиссиясынын токтому менен Эшимбеков А. он добуш алып  Жан-Булак айылдык кенешинин тѳрагалыгына, Абдыраманов.Ш  алты  добуш  алып  айылдык кенешинин  тѳрагасынын  орун басары  болуп  шайланышты.

Жогоудагыны карап чыгып талкуулап депутаттардын айылдык кенешинин 1-сессиясы

                                                  ТОКТОМ КЫЛАТ

  1. Жан-Булак айылдык кенешинин тѳрагасы болуп Эшимбеков Аляскар бекитилсин.
  2. Жан-Булак айылдык кенешинин тѳрагасынын орун басары болуп Абдраманов Шукурбек бекитилсин.
  3. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо Жан-Булак айылдык кенешинин тѳрагасынын орун басары Абдраманов Шукурбекке тапшырылсын.

 

 

Төрага           А.Эшимбеков

Добавить комментарий