Жан-Булак айыл өкмөтүнүн 2019-жылдагы бюджетинин кирешелер жана чыгашалар боюнча аткарылышы , 2020-жылдагы бюджетинин кирешелер жана чыгашалар боюнча планын бекитүү.

shapka-janbulak

7 – февраль  2020 – жыл                                                              Жан – Булак айылы

Жан-Булак айыл аймагынын айылдык кеңешинин ХXVII-   чакырылышынын депутаттарынын  1- сессиясынын

№ 1 Токтому

 Жан-Булак айыл өкмөтүнүн 2019-жылдагы бюджетинин кирешелер жана чыгашалар боюнча аткарылышы  ,  2020-жылдагы бюджетинин кирешелер жана чыгашалар боюнча планын бекитүү.

Жан-Булак  айыл ɵкмɵтүнүн бɵлүм  башчысы Ж.Эсенканованын   2019-жылдагы бюджетинин кирешелер жана чыгашалар боюнча аткарылышы  ,  2020-жылдагы бюджетинин кирешелер жана чыгашалар боюнча   билдирүүсүн  угуп  жана жарыш сɵзгɵ чыгып сүйлɵгɵн   депутаттардын   сунуш  — пикирлерин карап чыгып  Жан  — Булак айылдык Кенешинин  кезексиз сессиясы  токтом кылат:

  1. Жан – Булак айыл ɵкмɵтүнүн   2019 —  жылдагы  бюджетинин  кирешелери  боюнча  6259,7 миң  сомго,  чыгымдоолор  боюнча  6340,5 миң сомго аткарылган  отчету  кабыл алынсын.
  2. 2020 – жыл үчүн  айыл  ɵкмɵтүнүн   бюджетинин  кирешелер  жана   чыгашалар  боюнча  6623,2 миң сомго  белгиленип  жаткан  жалпы  сметасы шарттуу түрдɵ бекитилсин. Себеби, жыл ичинде б.а. ар бир квартал сайын бюджеттин киреше бɵлүгүнɵ терен талдоо жүргүзүлүп турсун, анын  жыйынтыгы менен эгерде кабыл алынган план аткарылаары күмɵн жаратса, жогорку жактарга – КР Финансы Министрлигине чейин билдирилип, тиешелүү чаралар кɵрүлсүн.

2020-жыл үчүн айыл ɵкмɵтүнүн бюджетинин киреше бɵлүгү :

коду Кирешенин аталышы «мин » сом.
1 1111 1100 Киреше  салыгы 1485,0
2 1112 2200 Ыктыярдуу патент 70,0
3 1131 1200 Кыймылсыз мүлк салыгы 7,3
4 1131 2120 Транспорт салыгы 266,0
5 11 32 Жер салыктары : 559,4
  11 32 1100 Огород салыгы 54,0
  1132 1200 а/чарба багыт.жер салыгы 446,0
  1132 1300 а/чарба багыты эмес жер салыгы 59,4
6 1141 2100 Сатуудан түшүүчү салык 1,0
7 1415 1200 Лицензия 70,0
8 1415 2200 Жайыт жер арендасы 399,7
9 1415 2600 ФПСтин арендасы 270,0
10 1422 4200 Тазалык жыйымы 1,6
    Салыктардын жыйындысы : 3 130,0
11 1331 1200 Тендештирүүчү грант 3043,2
    Бюджеттик счет боюнча : 6 173,2
12 1423 3400 Ата-энелер взносу 450,0
    Айыл ɵкмɵтү боюнча баардыгы : 6623,2

 

Ал эми бюджеттин чыгымдоо бɵлүгү  :                                       «мин»  сом

Чыгымдын аталышы Статьясы Бекитилген план
1 Эмгек акы –жалпысы 2111 2895,4
  Анын ичинен :    
  1.АУП          -12 (он эки)штат   2561,3
  2.китепкана – 1(бир ) штат   115,2
  3.клуб           — 3 (үч) штат   218,9
2 Соц.фондго тɵлɵɵ жалпысы 2121 434,0
                                  АУП   378,7
                                 китепкана   17,6
                                 клуб   37,7
3 Сапар чыгымдары 2211 91,4
4 Байланыш кызматы (интернет) 2212 49,1
5 Трансп.чыгымдары 2214 82,2
6 Башка кызм.кɵрсɵт 2215 668,0
  Кызмат кɵрсɵтүүлɵр  -ОПП 2215 399,7
7 Медикамент алууга 2217 3,5
8 Тамак –аш алуу 2218 324,0
9 Ички ремонт иштерине 2221 19,8
10 Канц.хоз.материалдар .алуу 2222 85,3
11 Кɵмүр алуу 2224 600,0
12 Электр энергиясы 2231 384,8
13 Компьютердик жабдуу алуу 3112 28,0
14 Видео-кɵзɵмɵл камераларын алуу 3112 108,0
  Бюджет боюнча жыйынтыгы   6173,2
15 Атайын каражат (тамак аш алууга ) 2218 450,0
  А\Ɵ боюнча бардык чыгымдар   6623,2
  1. 2020-жыл үчүн жогоруда белгиленген 6623,2 мин сомго тиешелүү смета түзүү жана аны түздɵн-түз аткарууга алуу – айыл ɵкмɵтүнүн башкы бухгалтери Ж. Эсенкановага тапшырылсын.
  2. Анын ичинен айыл ɵкмɵтүнүн атайын эсеп-счету боюнча бюджетти 2020-жыл үчүн 450,0 (тɵрт жүз элүү) мин сом , айыл ɵкмɵтүндɵгү жайыт комитетинин кирешелери боюнча 399,7 мин сом жана чыгымдоолору боюнча 399,7 мин сом болгон сметасы бекитилсин.
  3. Жан-Булак айыл ɵкмɵтүнүн 2021-2022-жылдар үчүн бюджетинин киреше жана чыгаша бɵлүктɵрү боюнча эсептелген кɵлɵмүнүн тɵмɵнкү болжолу (проектиси ) жалпысынан кабыл алынсын  жана бул жылдар келгенде  -учурга  ,шартка ылайык  ɵзгɵртүүлɵр  киргизилүүсү мүмкүн экендиги эске алынсын .

 

Жылдар                      бюджеттин долбоору (проектиси )
киреше бɵлүк чыгымдоо бɵлүк
  2021-жылга 6927,2 6927,2
  2020-жылга 7045,5 7045,5

 

  1. Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү ɵз алдынча башкаруу  жɵнүндɵгү » мыйзамынын 37 –статьясынын 10-бɵлүмүн турмушка ашыруу максатында  жана КР Ɵкмɵтүнүн айрым укуктарын аткаруу бийлигинин  бир катар мамлекеттик  органдарына  ɵткɵрүп берүү жɵнүндɵ» 2014-жылдын  15 сентябрындагы № 530 токтомунун 1-тиркемесинин 19-пунктунун негизинде ,коомдук башталыштагы иштеген айылдык кенештердин тɵрагаларын бир  жолку  компенсациялоо жɵнүндɵ жобого жана атайын формулага ылайык  -айылдык кенештин тɵрагасына 6,0 мин сом ɵлчɵмүндɵ компенсация –жыл башындагы калдык каражаттан тɵлɵнүп берилсин

                     Тɵрага                                                                                                     Т.Бекбоев

Добавить комментарий