Жан-Булак айыл өкмөтүнүн 2020-жылдагы бюджетинин кирешелер жана чыгашалар боюнча аткарылышы , 2021-жылдагы бюджетинин кирешелер жана чыгашалар боюнча планын бекитүү.

shapka-janbulak

Жан – Булак айылы                                                                     4 – февраль  2021 – жыл

Жан-Булак айыл аймагынын айылдык кеңешинин

ХXVII-   чакырылышынын депутаттарынын кезектүү 2- сессиясынын

№ 2 Токтому

Жан-Булак айыл өкмөтүнүн 2020-жылдагы бюджетинин кирешелер жана чыгашалар боюнча аткарылышы  ,  2021-жылдагы бюджетинин кирешелер жана чыгашалар боюнча планын бекитүү.

Жан-Булак  айыл ɵкмɵтүнүн бɵлүм  башчысы Ж.Эсенканованын   бюджетинин кирешелер жана чыгашалар боюнча   билдирүүсүн  угуп  жана жарыш сɵзгɵ чыгып сүйлɵгɵн   депутаттардын   сунуш  — пикирлерин карап чыгып  Жан  — Булак айылдык Кенешинин  кезектүү сессиясы  токтом кылат:

  1. Жан – Булак айыл ɵкмɵтүнүн 2020-  жылдагы  бюджетинин  киреше бɵлүгү  7151,4  миң  сомго,  чыгымдоолор  боюнча  7389,7 миң сомго аткарылган  отчету  кабыл алынсын.
  2. 2021 – жыл үчүн айыл  ɵкмɵтүнүн   бюджетинин  киреше жагынан ФПСтин арендасы 50,0 мин сомго,ата-энелердин взносу боюнча 90,0мин сомго кɵбɵйтүлгɵндɵн кийин ,жалпысы 5870,0мин сом болуп белгиленип жаткан тɵмɵнкү сметасы бекитилсин :

2021-жыл үчүн айыл ɵкмɵтүнүн бюджетинин киреше бɵлүгү :

коду Кирешенин аталышы «мин » сом.
1 1111 1100 Киреше  салыгы 1498,0
2 1112 2200 Ыктыярдуу патент 50,0
3 1131 1200 Кыймылсыз мүлк салыгы 7,3
4 1131 2120 Транспорт салыгы 266,0
5 11 32 1100 короо алдындагы жерлердин  салыгы 54,0
6 1132 1200 а/чарба багыт.жер салыгы 446,0
7 1132 1300 а/чарба багыты эмес жер салыгы 59,4
8 14 151 200 жер ресурстарын пайдалануудан түшүүчү жыйым 60,0
9 14 152 200 Жайыттын арендасы 399,7
10 14 152 600 ФПСтин арендасы 320,0
11 14 224 200 Тазалык жыйымы 1,8
12 14 232 400 атайын каражат 540,0
13 13 311 200 Тендештирүүчү грант 2167,8
    Айыл ɵкмɵтү боюнча баардыгы : 5870,0

 

Ал эми бюджеттин чыгымдоо бɵлүгү  :

Чыгымдын аталышы Статьясы мин сом.
Эмгек акы –жалпысы 2111 3386,9  
Анын ичинен :      
1.АУП          -12 (он эки)штат   3 063,4  
2.китепкана – 1(бир ) штат   115,2  
3.клуб           — 3 (үч) штат   211,7  
Соц.фондго тɵлɵɵ жалпысы 2121 506,5  
                                АУП   452,9  
                               китепкана   17,6  
                               клуб   36,5  
Кызмат кɵрсɵтүүлɵр  -ОПП 2215 399,7  
Тамак –аш алуу 2218 216,0  
Ички ремонт иштерине 2221 19,8  
Кɵмүр алуу 2224 457,8  
Электр энергиясына тɵлɵɵ 2231 363,1  
тамак-аш алуу (спец.средство) 2218 540,0  
А\Ɵ боюнча бардык чыгымдар   9767,3  

 

  1. Жогоруда кɵрсɵтүлгɵн 5 870,0мин сомго смета түзүү жана аны түздɵн-түз аткарууга алуу – айыл ɵкмɵтүнүн башкы бухгалтери Ж. Эсенкановага тапшырылсын.
  2. Айыл ɵкмɵтүнүн сметага камтылбай калган кɵмүр алуу жана электр жагуусунун калган суммасы жана башка зарыл болуучу керектɵɵлɵр –айыл ɵкмɵтүнүн жыл башына калган калдык каражатынан алынып жумшалсын.
  3. Анын ичинен айыл ɵкмɵтүнүн атайын каражаттары боюнча 2021-жылга кириш чыгыш бюджети  үчүн 540,0 (беш  жүз кырк) мин сом , айыл ɵкмɵтүндɵгү жайыт комитетинин киреше жана чыгаша бɵлүктɵрү боюнча 399,7 мин сом болгон сметасы бекитилсин.
  4. Жан-Булак айыл ɵкмɵтүнүн 2022-2023-жылдар үчүн бюджетинин киреше жана чыгаша бɵлүктɵрү боюнча эсептелген кɵлɵмүнүн тɵмɵнкү болжолу (проектиси ) жалпысынан кабыл алынсын  жана бул жылдардын учуру келгенде  -ошол кездеги шартка ылайык  ɵзгɵртүүлɵр  киргизилүүсү мүмкүн экендиги эске алынсын .

 

 

Жылдар                      бюджеттин долбоору (проектиси )
киреше бɵлүк чыгымдоо бɵлүк
1 2022-жылга 6803,8 6803,8
2 2023-жылга 6836,1 6836,1

 

  1. Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү ɵз алдынча башкаруу  жɵнүндɵгү » мыйзамынын 37 –статьясынын 10-бɵлүмүн турмушка ашыруу максатында  жана КР Ɵкмɵтүнүн айрым укуктарын аткаруу бийлигинин  бир катар мамлекеттик  органдарына  ɵткɵрүп берүү жɵнүндɵ» 2014-жылдын  15 сентябрындагы № 530 токтомунун 1-тиркемесинин 19-пунктунун негизинде ,коомдук башталыштагы иштеген айылдык кенештердин тɵрагаларын бир  жолку  компенсациялоо жɵнүндɵ жобого жана атайын формулага ылайык  -айылдык кенештин тɵрагасына 6,0 мин сом ɵлчɵмүндɵ компенсация –жыл башындагы калдык каражаттан тɵлɵнүп берилсин

 

 Тɵрага                                                                                 Т.Бекбоев

 

Добавить комментарий