“Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн кошумча тизмесин жана стандарттарын бекитүү жөнүндө”

shapka-janbulak

7– февраль  2020– жыл                                                                                                      Жан – Булак айылы

Жан-Булак айыл аймагынын айылдык кеңешинин

ХXVII-   чакырылышынын депутаттарынын  1- сессиясынын

№ 1/3 Токтому

“Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн кошумча тизмесин жана стандарттарын бекитүү жөнүндө”

Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча маалыматтын ачыктыгын жана жалпыга жеткиликтүүлүгүн арттыруу, жарандарга жана юридикалык жактарга багытталган  муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу максатында, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мызамын, “Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, “Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр реестрин түзүү тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдагы 03-июнундагы №302 Токтомун, “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарты жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдагы 03-сентябрындагы №603 Токтомун аткаруу максатында, Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн стандарттаын иштеп чыгуу боюнча нускаманын негизинде, ошондой эле Жан-Булак айыл өкмөтүнүн жергиликтүү жамаатынын Уставын” жетекчиликке алуу менен Жан-Булак айылдык кеңеши,

Т О К Т О М     К Ы Л А Т:

  1. Муниципалдык кызмат көрсөтуулөрдүн кошумча тизмеси бекитилсин (№1 тиркеме).
  2. Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн кошумча тизмесинин көргөзүлгөн кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары бекитилсин (№1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 тиркемелер).
  3. Аталган токтом Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин ъ веб-сайтына жарыялансын.
  4. Аталган токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Жан-Булак айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин.
  5. Бул токтомдун аткарылышынын көзөмөлдөөсүн өзүмө калтырам.

   Төрага                                                            Т.Бекбоев

 

 

                                                                                       Жан-Булак  айылдык кеңешинин

                                                                                       7-февраль 2020 жылдагы № 1/3

                                                                                        токтомуна №1 тиркеме

 

Кошумча кызматтардын тизмеси

Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы Кызмат көрсөтүүлөрүн стандартташтырууга жооптуу органдардын аты Муниципалдык кызмат көрсөтүүнү ишке ашыруучунун аты Кызмат көрсөтүүнүн шарттары (акылуулук же акысыздык)
1. Жарым жана тоголок жетим балдарга жылына бир жолу  “балдар күнүнө” карата материалдык жардам менен камсыздоо Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
2. Көп балалуу жалгыз бой энелерге материалдык жардам корсотуу Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
3. Улуу ата-мекендик согуштун ардагерлерине жана ооруктун катышуучуларына  материалдык жардам көрсөтүү Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
4. Афган согушунун ардагерлерине материалдык жардам көрсөтүү Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
5. Баткен согушунун катышуучуларына материалдык жардам көрсөтүү Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
6. ДМЧЖ, улгайган жарандарга материалдык жардам көрсөтүү. Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
7. Ден-соолугунан мумкунчулугу чектелуу балдарга материалдык жардам кѳрсѳтүү Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
8.  Аз камсыз жалгыз бой кары адамдарга, материалдык жардам көрсөтүү Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
9. Аз камсыз болгон үй-бүлөөлөргө сөөк койууда отун жагынан жана башка жардамдарды берүү Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
10. Улгайган жалгыз бой жашаган кары –картан жарандарга жана аз камсыз болгон үй-бүлɵɵлɵргɵ  кыш мезгилинде кɵмүр менен камсыздандыруу Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
11. Спорттук беттештердин жана мектеп олимпиадаларынын катышуучуларынына материалдык жардам кɵрсɵтүү Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз
12. Кургак учук дартына чалдыккан атуулдарга, аз-камсыз болгон үй-бүлөлөрдөн жашына карабастан дарыланып келүү үчүн жол акысын (барып-келген) жети  адамга бир жылга төлөп берүү.

 

Айыл өкмөт Айыл өкмөт акысыз

Жан-Булак  айыл өкмөтүнүн

 жооптуу катчысы:                                                                 Г.Маматбаева

 

                                                                                       Жан-Булак  айылдык кеңешинин

                                                                                       7-февраль 2020 жылдагы № 1/3

                                                                                        токтомуна №1 тиркеме

 

МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТТЫН СТАНДАРТЫ

1. Муниципалдык кызматтын паспорту
1. Кызматтардын аталыштары, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде кызматтарды аткаруучунун аракеттерин кыскача сыпаттоо Жарым жана тоголок жетим балдарга жылына бир жолу  “балдар күнүнө” карата материалдык жардам менен камсыздоо
2. Кызмат көрсөтүүчү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын (муниципалдык мекеменин) толук аталышы Жан-Булак  айыл Өкмөтү
3. Муниципалдык кызмат алуучулар Жарым жана тоголок жетим балдарга жылына бир жолу  “балдар күнүнө” карата материалдык жардам менен камсыздалуучулар
4. Муниципалдык кызмат алуунун укуктук негиздери — Кыргыз Республикасынын Конституциясы

— «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө»  Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

— «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы

5. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы Жарым жана тоголок жетим балдарга жылына бир жолу  “балдар күнүнө” карата материалдык жардам менен камсыздоо үчүн жылына бир жолу жардам алышат.

6. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн шарттары — жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

— аныктоо;

— тизмеге киргизүү;

7. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү Жылына бир жолу
2. Муниципалдык кызмат алуучуларды маалымдоо
8. Керектөөчүгө берилүүчү муниципалдык кызматтар (керектүү маалыматтардын тизмеси), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, стандартташтыруу үчүн жооптуулар жөнүндө маалымдоо Кызмат көрсөтүүнүн жарыялоо жолдору:

— социалдык кызматкерлер тарабынан;

— айыл башчылар аркылуу;

— мекткптин мүдүрү;

— соц педагог аркылуу;

— маалымат тактайчаларында;

— айыл жыйындарында.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

9. Муниципалдык кызмат жөнүндө маалыматты таратуунун ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларын мүнөздөө же саноо) Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн таратуу ыкмалары:

— социалдык кызматкерлер тарабынан;

— айыл башчылар аркылуу;

— мектептин мүдүрү;

— соц педагог аркылуу;

— маалымат тактайчаларында;

— айыл жыйындарында.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

3. Муниципалдык кызмат көрсөтүү жана тейлөө
10. Кайрылган жараандар менен сүйлөшүү Жоопту кызматкердин кенсесинин эшигинде ФАА жана кызматы жөнүндө, ошондой эле иштөө графиги  илинет.

Жоопту кызматкер мыйзамдын негизинде профессионалдык этиканы сактап, кайрылучууларга жооп берет жана өзүнүн функционалдык милдеттерин так аткарат.

Сылык жана ачык маанайда сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт, суроолорго жооп берилет. Кайрылуучуларга кабыл алуучу кабинетте, кезегин күтүү учурунда ыңгайлуу санитардык нормаларга жооп берген сырткы туалет, кол жуучу жай,  жылычкычтар жана ошондой эле олтуруучу стулдар болушу керек.

11. Жашырындуулукту камсыз кылуу ыкмалары Жашырындуулук кепилденет.
12. Муниципалдык кызматтарды керектөөчүлөр тарабынан керектүү документтердин жана иш-аракеттердин тизмеси — социалдык кызматкерде каттоодо тургандыгы боюнча аныктама;

— паспорт (ID-карта);

— туугандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү;

— мектепте окугандыгы тууралуу аныктама;

— жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

Тиешелүү документтерди балдардын мыйзамдуу өкүлдөрү тапшырганга укуктуу.

13. Акылуу муниципалдык кызматтардын наркы Акысыз
14. Муниципалдык кызматтын сапатынын параметри — көрсөтүлгөн мөөнөттөргө ылайык өз убагында көрсөтүү

— жеткиликтүүлүк, ачык айкындуулук, актуалдуулук;

— жашына, жынысына, улутуна, дин тутумуна карабастан дискриминациялообо;

— даттануулар жана каалоолор тууралуу китеп уюштурулуп, каттаган адамдардын ой пикири жазылып турат;

— сылык мамиле жасоо, документтерди даярдоодо жардам берүү.

15. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, электрондук форматта аны көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү Түздөн-түз кызмат көрсөтүү.

Электрондук форматта аталган кызмат көрсөтүлбөйт.

4. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануунун тартиби
16. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу Кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылат:

— бул стандарттын 3-пунктундагы талаптарына дал келбеген учурда;

— айылдык аймактан каттоодон  чыккан мезгилде;

— ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер жок учурда.

17. Даттануунун тартиби Эгерде кайрылуучу тарап нааразы болсо, анда ооз эки же кат түрүндө Жан-Булак айыл Өкмөтүнүн башчысына кайрылса болот.

Кат жүзүндөгү даттануу эркин формада жазылышы мүмкүн жана даттануучунун ФАА, жашаган дареги, телефон номуру, даттануунун мазмуну, күнү жана өз колу коюлушу керек.

Кат жүзүндөгү даттануу ошол эле күнү атайын каттоо журналына катталышы керек.

Даттанууларды кароо мыйзам чегинде бекитилген тартипте 14 күндөн кеч эмес каралышы керек.

Эгерде даттануучу чыгарылган чечимге нааразы болсо, анда ал жогорку органдарга кайрылууга укуктуу.

18. Муниципалдык кызматтын стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү Жылына бир жолу.

 

Жан-Булак айыл Өкмөтүнүн 

жооптуу катчысы:                                                                               Г. Маматбаева


                                                                                       Жан-Булак  айылдык кеңешинин

                                                                                       7-февраль 2020 жылдагы № 1/3

                                                               токтомуна №2 тиркеме

 

МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТТЫН СТАНДАРТЫ

 

1. Муниципалдык кызматтын паспорту
1. Кызматтардын аталыштары, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде кызматтарды аткаруучунун аракеттерин кыскача сыпаттоо Аз камсыздалган, жакыр үй-бүлөлөрдүн балдарын жайкы эс алуу жайларга жолдомолор менен камсыздандыруу
2. Кызмат көрсөтүүчү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын (муниципалдык мекеменин) толук аталышы Жан-Булак  айыл Өкмөтү
3. Муниципалдык кызмат алуучулар Айыл аймактагы чарба китебинде катталган аз камсыздалган, жакыр үй-бүлөлөрдүн балдары
4. Муниципалдык кызмат алуунун укуктук негиздери — Кыргыз Республикасынын Конституциясы

— «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө»  Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

— «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

— “Кыргыз Республикасында калкты социалдык тейлөөнүн негиздери” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— “Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр реестрин түзүү тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдагы 03-июнундагы №302 Токтому;

— “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарты жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдагы 03-сентябрындагы №603 Токтому

5. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы Айыл аймактагы чарба китебинде катталган, аз камсыздалган, жакыр үй-бүлөлөрдүн балдары жайкы мезгилде эс алуу жайларга жолдомолор менен камсыздандыруу үчүн жылына бир жолу жардам алышат.
6. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн шарттары — жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

— аныктоо;

— тизмеге киргизүү;

Эгерде аз камсыздалган, жакыр үй-бүлөлөрдүн балдарын жайкы эс алуу жайларга жолдомолор менен камсыздандыруу үчүн өзү келүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда социалдык адис же болбосо айыл башчысы ошол жарандын үйүнө жолдомону жеткирип берет.

7. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү жылына бир жолу
2. Муниципалдык кызмат алуучуларды маалымдоо
8. Керектөөчүгө берилүүчү муниципалдык кызматтар (керектүү маалыматтардын тизмеси), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, стандартташтыруу үчүн жооптуулар жөнүндө маалымдоо Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкү ыкмалар менен алса болот:

— социалдык кызматкерлерге кайрылуу жолу менен;

— айыл башчыларга, жамаат уюмдун башчыларына кайрылуу  аркылуу;

— маалымат тактайчаларында;

— айыл жыйындарында.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

Айыл өкмөттүн иштөө тартиби маалыматтык тактайчаларында илинип турат.

9. Муниципалдык кызмат жөнүндө маалыматты таратуунун ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларын мүнөздөө же саноо) Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн таратуу ыкмалары:

— социалдык кызматкерлер аркылуу;

— айыл башчылар, жамаат уюмдун башчылары  аркылуу;

— маалымат тактайчаларына;

— айыл жыйындары аркылуу.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

3. Муниципалдык кызмат көрсөтүү жана тейлөө
10. Кайрылган жараандар  менен сүйлөшүү Жоопту кызматкердин кенсесинин эшигинде ФАА жана кызматы жөнүндө, ошондой эле иштөө графиги  илинет.

Жоопту кызматкер мыйзамдын негизинде профессионалдык этиканы сактап, кайрылучууларга жооп берет жана өзүнүн функционалдык милдеттерин так аткарат.

Сылык жана ачык маанайда сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт, суроолорго жооп берилет. Кайрылуучуларга кабыл алуучу кабинетте, кезегин күтүү учурунда ыңгайлуу санитардык нормаларга жооп берген сырткы туалет, кол жуучу жай,  жылычкычтар жана ошондой эле олтуруучу стулдар болушу керек.

11. Жашырындуулукту камсыз кылуу ыкмалары Жашырындуулук кепилденет.
12. Муниципалдык кызматтарды керектөөчүлөр тарабынан керектүү документтердин жана иш-аракеттердин тизмеси — паспорт (ID-карта);

— туулгандыгы тууралуу күбөлүк;

— жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

-чарбалык китептен көчүрмө;

— жакырчылык картасы;

-комиссия курамынын корутундусу.

13. Акылуу муниципалдык кызматтардын наркы Акысыз
14. Муниципалдык кызматтын сапатынын параметри — көрсөтүлгөн мөөнөттөргө ылайык өз убагында көрсөтүү

— жеткиликтүүлүк, ачык айкындуулук, актуалдуулук;

— жашына, жынысына, улутуна, дин тутумуна карабастан дискриминациялообо;

— даттануулар жана каалоолор тууралуу китеп уюштурулуп, каттаган адамдардын ой пикири жазылып турат;

— сылык мамиле жасоо, документтерди даярдоодо жардам берүү.

15. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, электрондук форматта аны көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү Түздөн-түз кызмат көрсөтүү.

Электрондук форматта аталган кызмат көрсөтүлбөйт.

4. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануунун тартиби
16. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу Кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылат:

— бул стандарттын 3-пунктундагы талаптарына дал келбеген учурда;

— айылдык аймактан каттоодон  чыккан мезгилде;

— ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер жок учурда.

17. Даттануунун тартиби Эгерде кайрылуучу тарап нааразы болсо, анда ооз эки же кат түрүндө Жан-Булак айыл Өкмөтүнүн башчысына кайрылса болот.

Кат жүзүндөгү даттануу эркин формада жазылышы мүмкүн жана даттануучунун ФАА, жашаган дареги, телефон номуру, даттануунун мазмуну, күнү жана өз колу коюлушу керек.

Кат жүзүндөгү даттануу ошол эле күнү атайын каттоо журналына катталышы керек.

Даттанууларды кароо мыйзам чегинде бекитилген тартипте 14 күндөн кеч эмес каралышы керек.

Эгерде даттануучу чыгарылган чечимге нааразы болсо, анда ал жогорку органдарга кайрылууга укуктуу.

18. Муниципалдык кызматтын стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү Жылына бир жолу.

Жан-Булак

айыл Өкмөтүнүн  жооптуу катчысы:                                      Г. Маматбаева

 

                                                                                       Жан-Булак  айылдык кеңешинин

                                                                                       7-февраль 2020 жылдагы № 1/3

                                                                                        токтомуна №3 тиркеме

 

МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТТЫН СТАНДАРТЫ

1. Муниципалдык кызматтын паспорту
1. Кызматтардын аталыштары, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде кызматтарды аткаруучунун аракеттерин кыскача сыпаттоо Улуу ата-мекендик согуштагы  ардагерлерине жана ооруктун катышуучуларына материалдык жардам көрсөтүү
2. Кызмат көрсөтүүчү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын (муниципалдык мекеменин) толук аталышы Жан-Булак айыл Өкмөтү
3. Муниципалдык кызмат алуучулар Улуу ата-мекендик согуштагы  ооруктун ардагерлерине  материалдык жардам көрсөтүлүүчү жараандар
4. Муниципалдык кызмат алуунун укуктук негиздери — Кыргыз Республикасынын Конституциясы

— «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө»  Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

— «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы

5. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы Улуу ата-мекендик согуштагы  ооруктун ардагерлерине материалдык жардам көрсөтүү үчүн жылына бир жолу жардам алышат.
6. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн шарттары — жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

— аныктоо;

— тизмеге киргизүү;

Улуу ата-мекендик согуштагы  ооруктун ардагерлерине материалдык жардам көрсөтүү үчүн өзү келүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда социалдык адис же болбосо айыл башчысы ошол жарандын үйүнө жолдомону жеткирип берет.

7. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү Ар бир жылда бир жолу
2. Муниципалдык кызмат алуучуларды маалымдоо
8. Керектөөчүгө берилүүчү муниципалдык кызматтар (керектүү маалыматтардын тизмеси), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, стандартташтыруу үчүн жооптуулар жөнүндө маалымдоо Кызмат көрсөтүүнүн жарыялоо жолдору:

— социалдык кызматкерлер тарабынан;

— айыл башчылар аркылуу;

— маалымат тактайчаларында;

— айыл жыйындарында.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

9. Муниципалдык кызмат жөнүндө маалыматты таратуунун ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларын мүнөздөө же саноо) Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн таратуу ыкмалары:

— социалдык кызматкерлер тарабынан;

— айыл башчылар аркылуу;

— маалымат тактайчаларына;

— айыл жыйындары аркылуу.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

3. Муниципалдык кызмат көрсөтүү жана тейлөө
10. Кайрылган жараандар менен сүйлөшүү Жоопту кызматкердин кенсесинин эшигинде ФАА жана кызматы жөнүндө, ошондой эле иштөө графиги  илинет.

Жоопту кызматкер мыйзамдын негизинде профессионалдык этиканы сактап, кайрылучууларга жооп берет жана өзүнүн функционалдык милдеттерин так аткарат.

Сылык жана ачык маанайда сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт, суроолорго жооп берилет. Кайрылуучуларга кабыл алуучу кабинетте, кезегин күтүү учурунда ыңгайлуу санитардык нормаларга жооп берген сырткы туалет, кол жуучу жай,  жылычкычтар жана ошондой эле олтуруучу стулдар болушу керек.

11. Жашырындуулукту камсыз кылуу ыкмалары Жашырындуулук кепилденет.
12. Муниципалдык кызматтарды керектөөчүлөр тарабынан керектүү документтердин жана иш-аракеттердин тизмеси — паспорт (ID-карта);

— жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

-чарбалык китептен көчүрмө;

-комиссия курамынын корутундусу.

13. Акылуу муниципалдык кызматтардын наркы Акысыз
14. Муниципалдык кызматтын сапатынын параметри — көрсөтүлгөн мөөнөттөргө ылайык өз убагында көрсөтүү

— жеткиликтүүлүк, ачык айкындуулук, актуалдуулук;

— жашына, жынысына, улутуна, дин тутумуна карабастан дискриминациялообо;

— даттануулар жана каалоолор тууралуу китеп уюштурулуп, каттаган адамдардын ой пикири жазылып турат;

— сылык мамиле жасоо, документтерди даярдоодо жардам берүү.

15. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, электрондук форматта аны көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү Түздөн-түз кызмат көрсөтүү.

Электрондук форматта аталган кызмат көрсөтүлбөйт.

4. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануунун тартиби
16. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу Кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылат:

— бул стандарттын 3-пунктундагы талаптарына дал келбеген учурда;

— айылдык аймактан каттоодон  чыккан мезгилде;

— ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер жок учурда.

17. Даттануунун тартиби Эгерде кайрылуучу тарап нааразы болсо, анда ооз эки же кат түрүндө Жан-Булак айыл Өкмөтүнүн башчысына кайрылса болот.

Кат жүзүндөгү даттануу эркин формада жазылышы мүмкүн жана даттануучунун ФАА, жашаган дареги, телефон номуру, даттануунун мазмуну, күнү жана өз колу коюлушу керек.

Кат жүзүндөгү даттануу ошол эле күнү атайын каттоо журналына катталышы керек.

Даттанууларды кароо мыйзам чегинде бекитилген тартипте 14 күндөн кеч эмес каралышы керек.

Эгерде даттануучу чыгарылган чечимге нааразы болсо, анда ал жогорку органдарга кайрылууга укуктуу.

18. Муниципалдык кызматтын стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү Жылына бир жолу.

Жан-Булак

айыл Өкмөтүнүн  жооптуу катчысы:                                           Г. Маматбаева

 

                                                                                       Жан-Булак  айылдык кеңешинин

                                                                                       7-февраль 2020 жылдагы № 1/3

                                                                                        токтомуна №4 тиркеме  

 

МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТТЫН СТАНДАРТЫ

1. Муниципалдык кызматтын паспорту
1. Кызматтардын аталыштары, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде кызматтарды аткаруучунун аракеттерин кыскача сыпаттоо Афган согушунун ардагерлерине материалдык жардам көрсөтүү
2. Кызмат көрсөтүүчү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын (муниципалдык мекеменин) толук аталышы Жан-Булак айыл Өкмөтү
3. Муниципалдык кызмат алуучулар Афган согушунун ардагерлерине жана катышуучуларына материалдык жардам көрсөтүлүүчү жараандар
4. Муниципалдык кызмат алуунун укуктук негиздери — Кыргыз Республикасынын Конституциясы

— «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө»  Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

— «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы

5. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы Афган согушунун ардагерлерине жана катышуучуларына материалдык жардам көрсөтүү үчүн жылына бир жолу жардам алышат.

—          _____ сом акчалай түрдѳ;

6. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн шарттары — жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

— аныктоо;

— тизмеге киргизүү;

Эгерде Афган согушунун ардагерлерине жана катышуучуларына материалдык жардам көрсөтүү үчүн өзү келүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда социалдык адис же болбосо айыл башчысы ошол жарандын үйүнө жолдомону жеткирип берет.

7. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү Ар бир жылда бир жолу
2. Муниципалдык кызмат алуучуларды маалымдоо
8. Керектөөчүгө берилүүчү муниципалдык кызматтар (керектүү маалыматтардын тизмеси), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, стандартташтыруу үчүн жооптуулар жөнүндө маалымдоо Кызмат көрсөтүүнүн жарыялоо жолдору:

— социалдык кызматкерлер тарабынан;

— айыл башчылар аркылуу;

— маалымат тактайчаларында;

— айыл жыйындарында.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

9. Муниципалдык кызмат жөнүндө маалыматты таратуунун ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларын мүнөздөө же саноо) Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн таратуу ыкмалары:

— социалдык кызматкерлер тарабынан;

— айыл башчылар аркылуу;

— маалымат тактайчаларына;

— айыл жыйындары аркылуу.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

3. Муниципалдык кызмат көрсөтүү жана тейлөө
10. Кайрылган жараандар менен сүйлөшүү Жоопту кызматкердин кенсесинин эшигинде ФАА жана кызматы жөнүндө, ошондой эле иштөө графиги  илинет.

Жоопту кызматкер мыйзамдын негизинде профессионалдык этиканы сактап, кайрылучууларга жооп берет жана өзүнүн функционалдык милдеттерин так аткарат.

Сылык жана ачык маанайда сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт, суроолорго жооп берилет. Кайрылуучуларга кабыл алуучу кабинетте, кезегин күтүү учурунда ыңгайлуу санитардык нормаларга жооп берген сырткы туалет, кол жуучу жай,  жылычкычтар жана ошондой эле олтуруучу стулдар болушу керек.

11. Жашырындуулукту камсыз кылуу ыкмалары Жашырындуулук кепилденет.
12. Муниципалдык кызматтарды керектөөчүлөр тарабынан керектүү документтердин жана иш-аракеттердин тизмеси — паспорт (ID-карта);

— жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

-чарбалык китептен көчүрмө;

-комиссия курамынын корутундусу.

13. Акылуу муниципалдык кызматтардын наркы Акысыз
14. Муниципалдык кызматтын сапатынын параметри — көрсөтүлгөн мөөнөттөргө ылайык өз убагында көрсөтүү

— жеткиликтүүлүк, ачык айкындуулук, актуалдуулук;

— жашына, жынысына, улутуна, дин тутумуна карабастан дискриминациялообо;

— даттануулар жана каалоолор тууралуу китеп уюштурулуп, каттаган адамдардын ой пикири жазылып турат;

— сылык мамиле жасоо, документтерди даярдоодо жардам берүү.

15. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, электрондук форматта аны көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү Түздөн-түз кызмат көрсөтүү.

Электрондук форматта аталган кызмат көрсөтүлбөйт.

4. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануунун тартиби
16. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу Кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылат:

— бул стандарттын 3-пунктундагы талаптарына дал келбеген учурда;

— айылдык аймактан каттоодон  чыккан мезгилде;

— ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер жок учурда.

17. Даттануунун тартиби Эгерде кайрылуучу тарап нааразы болсо, анда ооз эки же кат түрүндө Жан-Булак айыл Өкмөтүнүн башчысына кайрылса болот.

Кат жүзүндөгү даттануу эркин формада жазылышы мүмкүн жана даттануучунун ФАА, жашаган дареги, телефон номуру, даттануунун мазмуну, күнү жана өз колу коюлушу керек.

Кат жүзүндөгү даттануу ошол эле күнү атайын каттоо журналына катталышы керек.

Даттанууларды кароо мыйзам чегинде бекитилген тартипте 14 күндөн кеч эмес каралышы керек.

Эгерде даттануучу чыгарылган чечимге нааразы болсо, анда ал жогорку органдарга кайрылууга укуктуу.

18. Муниципалдык кызматтын стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү Жылына бир жолу.

Жан-Булак

айыл Өкмөтүнүн  жооптуу катчысы                                                         Г. Маматбаева

 

                                                                                       Жан-Булак  айылдык кеңешинин

                                                                                       7-февраль 2020 жылдагы № 1/3

                                                                                        токтомуна №5  тиркеме  

 

МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТТЫН СТАНДАРТЫ

1. Муниципалдык кызматтын паспорту
1. Кызматтардын аталыштары, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде кызматтарды аткаруучунун аракеттерин кыскача сыпаттоо Баткен согушунун катышуучуларына материалдык жардам көрсөтүү
2. Кызмат көрсөтүүчү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын (муниципалдык мекеменин) толук аталышы Жан-Булак айыл Өкмөтү
3. Муниципалдык кызмат алуучулар Баткен согушунун катышуучуларына материалдык жардам көрсөтүлүүчү жараандар
4. Муниципалдык кызмат алуунун укуктук негиздери — Кыргыз Республикасынын Конституциясы

— «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө»  Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

— «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы

5. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы Баткен согушунун катышуучуларына материалдык жардам көрсөтүү үчүн жылына бир жолу жардам алышат.

 

6. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн шарттары — жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

— аныктоо;

— тизмеге киргизүү;

Эгерде Баткен согушунун катышуучуларына материалдык жардам көрсөтүү үчүн өзү келүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда социалдык адис же болбосо айыл башчысы ошол жарандын үйүнө жолдомону жеткирип берет.

7. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү Ар бир жылда бир жолу
2. Муниципалдык кызмат алуучуларды маалымдоо
8. Керектөөчүгө берилүүчү муниципалдык кызматтар (керектүү маалыматтардын тизмеси), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, стандартташтыруу үчүн жооптуулар жөнүндө маалымдоо Кызмат көрсөтүүнүн жарыялоо жолдору:

— социалдык кызматкерлер тарабынан;

— айыл башчылар аркылуу;

— маалымат тактайчаларында;

— айыл жыйындарында.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

9. Муниципалдык кызмат жөнүндө маалыматты таратуунун ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларын мүнөздөө же саноо) Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн таратуу ыкмалары:

— социалдык кызматкерлер тарабынан;

— айыл башчылар аркылуу;

— маалымат тактайчаларына;

— айыл жыйындары аркылуу.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

3. Муниципалдык кызмат көрсөтүү жана тейлөө
10. Кайрылган жараандар менен сүйлөшүү Жоопту кызматкердин кенсесинин эшигинде ФАА жана кызматы жөнүндө, ошондой эле иштөө графиги  илинет.

Жоопту кызматкер мыйзамдын негизинде профессионалдык этиканы сактап, кайрылучууларга жооп берет жана өзүнүн функционалдык милдеттерин так аткарат.

Сылык жана ачык маанайда сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт, суроолорго жооп берилет. Кайрылуучуларга кабыл алуучу кабинетте, кезегин күтүү учурунда ыңгайлуу санитардык нормаларга жооп берген сырткы туалет, кол жуучу жай,  жылычкычтар жана ошондой эле олтуруучу стулдар болушу керек.

11. Жашырындуулукту камсыз кылуу ыкмалары Жашырындуулук кепилденет.
12. Муниципалдык кызматтарды керектөөчүлөр тарабынан керектүү документтердин жана иш-аракеттердин тизмеси — паспорт (ID-карта);

— жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

-чарбалык китептен көчүрмө;

-комиссия курамынын корутундусу.

13. Акылуу муниципалдык кызматтардын наркы Акысыз
14. Муниципалдык кызматтын сапатынын параметри — көрсөтүлгөн мөөнөттөргө ылайык өз убагында көрсөтүү

— жеткиликтүүлүк, ачык айкындуулук, актуалдуулук;

— жашына, жынысына, улутуна, дин тутумуна карабастан дискриминациялообо;

— даттануулар жана каалоолор тууралуу китеп уюштурулуп, каттаган адамдардын ой пикири жазылып турат;

— сылык мамиле жасоо, документтерди даярдоодо жардам берүү.

15. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, электрондук форматта аны көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү Түздөн-түз кызмат көрсөтүү.

Электрондук форматта аталган кызмат көрсөтүлбөйт.

4. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануунун тартиби
16. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу Кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылат:

— бул стандарттын 3-пунктундагы талаптарына дал келбеген учурда;

— айылдык аймактан каттоодон  чыккан мезгилде;

— ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер жок учурда.

17. Даттануунун тартиби Эгерде кайрылуучу тарап нааразы болсо, анда ооз эки же кат түрүндө Жан-Булак айыл Өкмөтүнүн башчысына кайрылса болот.

Кат жүзүндөгү даттануу эркин формада жазылышы мүмкүн жана даттануучунун ФАА, жашаган дареги, телефон номуру, даттануунун мазмуну, күнү жана өз колу коюлушу керек.

Кат жүзүндөгү даттануу ошол эле күнү атайын каттоо журналына катталышы керек.

Даттанууларды кароо мыйзам чегинде бекитилген тартипте 14 күндөн кеч эмес каралышы керек.

Эгерде даттануучу чыгарылган чечимге нааразы болсо, анда ал жогорку органдарга кайрылууга укуктуу.

18. Муниципалдык кызматтын стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү Жылына бир жолу.

Жан-Булак

айыл Өкмөтүнүн  жооптуу катчысы                                                    Г. Маматбаева

 

                                                                                    Жан-Булак  айылдык кеңешинин

                                                                                    7-февраль 2020 жылдагы № 1/3

                                                                                    токтомуна №6 тиркеме 

 

 

МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТТЫН СТАНДАРТЫ

1. Муниципалдык кызматтын паспорту
1. Кызматтардын аталыштары, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде кызматтарды аткаруучунун аракеттерин кыскача сыпаттоо  ДМЧЖ, 70 жаштан жогорку улгайган жарандарга материалдык жардам көрсөтүү.
2. Кызмат көрсөтүүчү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын (муниципалдык мекеменин) толук аталышы  Жан-Булак айыл Өкмөтү
3. Муниципалдык кызмат алуучулар  ДМЧЖ,70жаштан жогору  улгайган жарандар.
4. Муниципалдык кызмат алуунун укуктук негиздери 1.           – Кыргыз Республикасынын    Конституциясы;

2.       “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3.       — «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө»  Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

— “Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр реестрин түзүү тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдагы 03-июнундагы №302 Токтому;

— “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарты жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдагы 03-сентябрындагы №603 Токтому

5. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы ДМЧЖ,70жаштан жогору  улгайган жарандарга материалдык жардам көрсөтүлөт.
6. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн шарттары  — жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

— аныктама;

— тизмеге киргизүү;

Эгерде майыптуулугу бар жаран өзү келүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда,  ошол жарандын үйүнө жеткирилип берилет.

7. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү  Жылына бир жолу
            2. Муниципалдык кызмат алуучуларды маалымдоо
8. Керектөөчүгө берилүүчү муниципалдык кызматтар (керектүү маалыматтардын тизмеси), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, стандартташтыруу үчүн жооптуулар жөнүндө маалымдоо  Кызмат көрсөтүүнүн жарыялоо жолдору:

— социалдык кызматкерлер тарабынан;

— айыл башчылар аркылуу;

— маалымат тактайчаларында;

— айыл жыйындарында.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

9. Муниципалдык кызмат жөнүндө маалыматты таратуунун ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларын мүнөздөө же саноо)  Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн таратуу ыкмалары:

— социалдык кызматкерлер тарабынан;

— айыл башчылар аркылуу;

— маалымат тактайчаларына;

— айыл жыйындары аркылуу.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

                  3. Муниципалдык кызмат көрсөтүү жана тейлөө
10. Кайрылган жараандар менен сүйлөшүү  Жоопту кызматкердин кенсесинин эшигинде ФАА жана кызматы жөнүндө, ошондой эле иштөө графиги  илинет.

Жоопту кызматкер мыйзамдын негизинде профессионалдык этиканы сактап, кайрылучууларга жооп берет жана өзүнүн функционалдык милдеттерин так аткарат.

Сылык жана ачык маанайда сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт, суроолорго жооп берилет.    Кайрылуучуларга кабыл алуучу кабинетте, кезегин күтүү учурунда ыёгайлуу санитардык нормаларга жооп берген сырткы туалет, кол жуучу жай,  жылычкычтар жана ошондой эле олтуруучу стулдар болушу керек.

11. Жашырындуулукту камсыз кылуу ыкмалары  Жашырындуулук кепилденет.
12. Муниципалдык кызматтарды керектөөчүлөр тарабынан керектүү документтердин жана иш-аракеттердин тизмеси  — паспорт (ID-карта);

— жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

-чарбалык китептен көчүрмө;

-комиссия курамынын корутундусу.

13. Акылуу муниципалдык кызматтардын наркы  Акысыз
14. Муниципалдык кызматтын сапатынын параметри  — көрсөтүлгөн мөөнөттөргө ылайык өз убагында көрсөтүү

— жеткиликтүүлүк, ачык айкындуулук, актуалдуулук;

— жашына, жынысына, улутуна, дин тутумуна карабастан дискриминациялообо;

— даттануулар жана каалоолор тууралуу китеп уюштурулуп, каттаган адамдардын ой пикири жазылып турат;

— сылык мамиле жасоо, документтерди даярдоодо жардам берүү.

15. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, электрондук форматта аны көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү Түздөн-түз кызмат көрсөтүү.

Электрондук форматта аталган кызмат көрсөтүлбөйт.

4. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануунун тартиби
16. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу — 12 пунктта көрсөтүлгөн документтердин тизмеси толук болбосо;

— айылдык аймактан каттоодон  чыккан мезгилде;

— жаран каза болгон учурда.

17. Даттануунун тартиби Эгерде кайрылуучу тарап нааразы болсо, анда ооз эки же кат түрүндө Жан-Булак айыл Өкмөтүнүн башчысына кайрылса болот.

Кат жүзүндөгү даттануу эркин формада жазылышы мүмкүн жана даттануучунун ФАА, жашаган дареги, телефон номуру, даттануунун мазмуну, күнү жана өз колу коюлушу керек.

Кат жүзүндөгү даттануу ошол эле күнү атайын каттоо журналына катталышы керек.

Даттанууларды кароо мыйзам чегинде бекитилген тартипте 14 күндөн кеч эмес каралышы керек.

Эгерде даттануучу чыгарылган чечимге нааразы болсо, анда ал жогорку органдарга кайрылууга укуктуу.

18. Муниципалдык кызматтын стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү  Жылына бир жолу.

 

Жан-Булак

айыл Өкмөтүнүн  жооптуу катчысы                                                         Г. Маматбаева

 

 

                                                                                        Жан-Булак  айылдык кеңешинин

                                                                                        7-февраль 2020 жылдагы № 1/3

                                                                                        токтомуна №7 тиркеме

 

МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТТЫН СТАНДАРТЫ

 

 1. Кызмат көрсөтүүнүн паспорту
1 Кызмат көрсөтүүнүн аталышы, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде аткаруучунун аракеттерин кыскача баяндоо Ден-соолугунан мумкунчулугу чектелуу балдарга материалдык жардам кѳрсѳтүү;
2. Кызматтарды көрсөткөн органдын толук аталышы Жан-Булак айыл ѳкмѳтү
3. Кызмат көрсөтүүнү алуучулар Айыл ѳкмѳттѳ каттоодо турган, айыл аймакта туруктуу жашаган ден-соолугунан мумкунчулугу чектелуу балдар;
4. Кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негизи «Балдар жөнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Кодекси.

«ЖѲѲБ жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын мыйзамы.

«Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө» КР Мыйзамы

5. Көрсөтүлгөн кызматтардын акыркы жыйынтыгы Жылдын ден-соолугунан мумкунчулугу чектелген балдарга майыптар кунуно карата белектер тапшырылат
6. Кызмат көрсөтүүнүн шарты Кызмат алуучу айыл ѳкмѳтүндѳ каттоодо турушу шарт.

Кызмат алуучу жылдын 3-декабрда майыптар кунуно карата белектер тапшырылат.

Кызмат  озгөчө муктаждыктарга ээ болгон адамдар (угуу, көрүү жана таяныч-кыймыл тутуму боюнча ДМЧА үйдѳ кѳрсѳтүлѳт.

Кызмат алуучуга ыңгайлуу шарт түзүү максатында, айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери маалыматты тактоону, арыз алууну жана башка иш-аракеттерди жүргүзүү кызмат алуучунун жашаган үйүндѳ же башка ынгайлуу жерде алып барууга мүнкүн.

7. Кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү Документтерди кабылдоо жеке кабыл алуу учурунда 20 мүнөттүн ичинде жүргүзүлөт,

Кызмат кѳрсѳѳтүү толугу менен жылдын 3-декабрьда майыптар кунуно карата кѳрсѳтүлүүгѳ тийиш.

2. Кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү
8 Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызмат (керектүү маалыматтардын тизмеги), стандартташтырууга жооптуу орган жөнүндө маалымдоо Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

— айыл аймактын айыл ѳкмѳтүнѳн;

Маалымат төмөнкүдөй берилет:

— жазуу жүзүндө;

— оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу учурунда);

— электрондук түрдө.

Маалыматты маалымдоо такталарынан алууга болот

9. Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларды мүнөздөө же санап кетүү) Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн:

— радио, теле көрсөтүү, маалымат сайттары;

— газеталар;

— айыл ѳкмѳтүнүн кызмат кѳрсѳтүү бирдиктүү терезеси;

— айыл ѳкмѳттүн башчысынын кабылдамасы;

— мектеп жана бала бакчанын башкаруу апаратынан жана алардын маалымат такталарынан;

— телефон боюнча.

3. Тейлөө жана кызмат көрсөтүү
10. Келүүчүлөр менен пикир алмашуу Кызмат алуучулар менен пикир алмашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин карманат: сылык, ак ниет, сыпайы, чыдамкай, принциптүү болуу, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, маектеш адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган чечимдерди салмактоо жана аргументтерди келтирүү.

Айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербестен, кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек, жарандардын эркиндигин жана аларга карата калыс мамиле кылууну камсыз кылып, кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол бербеши зарыл.

Жашы-жете элек балдар менен маектешүүдѳ этияттык менен жүргүзүү керек, психологиялык трамва келтирүүдѳн алыс болуу тийиш.

Өзгөчө муктаждыктарга ээ болгон адамдар (угуу, көрүү жана таяныч-кыймыл тутуму боюнча ДМЧА) менен пикир алмашуу алар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт

11. Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары Кызмат жѳнүндѳ маалымат таркатууда кызмат алуучулардын аты-жѳнү, дареги кѳргѳзүлбѳшү зарыл. Жыйын, курултай, сессия жана башка элдик чогулуштарда кызмат алуучуларга башка адамдардын кѳзүнчѳ түз кайрылуу, же кызмат алуучулардын аты-жѳнүн аташка тыйуу салынат.
12. Керектүү документтердин жана/же кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси Кызмат алуучунун камкорчусу же жакын тууганы же айыл ѳкмѳттүн соц.кызматкери төмөндөгү документтерди тапшырат:

— жеке арыз;

— туулгандыгы туралу күбѳлүк;

13. Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүнүн наркы Акысыз
14. Кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери Кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

— көрсөтүлгөн кызматтардын стандарттарында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык тактык жана өз убактысында болуу;

— жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, курагы, саясий жана башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлар боюнча басмырланышына жол бербөө;

— жеткиликтүүлүк, кызматтарды алуу үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн документтерди гана талап кылуу;

— кызматты көрсөтүүнүн шарттарынын бул стандартта көрсөтүлгөн талаптарга дал келүүсү: имаратка жеткиликтүүлүк, коммуналдык-тиричиликтик ыңгайлуулуктарынын болушу, жарандар үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык колдоонун болушу жана жеткиликтүүлүгү;

— кызматтарды көрсөтүүдө кызматкерлердин сылыктыгы жана адептүүлүгү, кызмат көрсөтүү жол-жобосунун бүткүл жүрүшүндө консультация берүү;

— акыркы жыйынтыктын (алган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө дал келүүсү;

— жарандардын даттануу жана сунуштар китепчесинин жеткиликтүү жерде болушу

15 Кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, аны электрондук форматта көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү  Электрондук формада кѳргѳзүлбѳйт
4. Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби
16. Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу Кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылат:

— бул стандарттын 3-пунктундагы талаптарына дал келбеген учурда;

— ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер жок учурда;

17. Даттануу тартиби Кызмат талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда арыз ээси айыл ѳкмѳт башчысына же айылдык кенештин тѳрагасына оозеки же жазуу жүзүндөгү даттануу менен кайрылууга укуктуу.

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун кол тамгасын жана датасын камтышы керек.

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 иш күндүн ичинде каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет. Даттануулар жана дооматтар айыл ѳкмѳтү тарабынан белгиленген тартипте каралат.

Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароо жана арыз ээсине жооп берүү мөөнөтү катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпоосу зарыл.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда арыз ээси сот тартибинде даттанууга укуктуу

18. Кызмат көрсөтүү стандартын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 1 жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүгү менен үзгүлтүксүз кайра каралууга тийиш.

 

Жан-Булак

айыл Өкмөтүнүн  жооптуу катчысы                                                    Г. Маматбаева

 

                                                                                      Жан-Булак  айылдык кеңешинин

                                                                                      7-февраль 2020 жылдагы № 1/3

                                                                                       токтомуна №8 тиркеме

 

МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТТЫН СТАНДАРТЫ

1. Муниципалдык кызматтын паспорту
1. Кызматтардын аталыштары, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде кызматтарды аткаруучунун аракеттерин кыскача сыпаттоо  Аз камсыз жалгыз бой кары адамдарга, материалдык жардам көрсөтүү.
2. Кызмат көрсөтүүчү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын (муниципалдык мекеменин) толук аталышы  Жан-Булак айыл Өкмөтү
3. Муниципалдык кызмат алуучулар  Айыл ѳкмѳттѳ каттоодо турган, айыл аймакта туруктуу жашаган социалдык паспортто катталган;

ден-соолугунан мүнкүнчүлүгү чектелген адам

4. Муниципалдык кызмат алуунун укуктук негиздери «ЖѲѲБ жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын мыйзамы.

«Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы

5. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы  Аз камсыз жалгыз бой кары адамдарга материалдык жардам көрсөтүлөт.
6. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн шарттары  — жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

— аныктама;

— тизмеге киргизүү;

Кызмат алуучуга ыңгайлуу шарт түзүү максатында, айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери маалыматты тактоону, арыз алууну жана башка иш-аракеттерди жүргүзүү кызмат алуучунун жашаган үйүндѳ же башка ынгайлуу жерде алып барууга мүнкүн.

7. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү  Жылына бир жолу
            2. Муниципалдык кызмат алуучуларды маалымдоо
8. Керектөөчүгө берилүүчү муниципалдык кызматтар (керектүү маалыматтардын тизмеси), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, стандартташтыруу үчүн жооптуулар жөнүндө маалымдоо  Кызмат көрсөтүүнүн жарыялоо жолдору:

— социалдык кызматкерлер тарабынан;

— айыл башчылар аркылуу;

— маалымат тактайчаларында;

— айыл жыйындарында.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

9. Муниципалдык кызмат жөнүндө маалыматты таратуунун ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларын мүнөздөө же саноо)  Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн таратуу ыкмалары:

— социалдык кызматкерлер тарабынан;

— айыл башчылар аркылуу;

— маалымат тактайчаларына;

— айыл жыйындары аркылуу.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

                  3. Муниципалдык кызмат көрсөтүү жана тейлөө
10. Кайрылган жараандар менен сүйлөшүү  Жоопту кызматкердин кенсесинин эшигинде ФАА жана кызматы жөнүндө, ошондой эле иштөө графиги  илинет.

Жоопту кызматкер мыйзамдын негизинде профессионалдык этиканы сактап, кайрылучууларга жооп берет жана өзүнүн функционалдык милдеттерин так аткарат.

Сылык жана ачык маанайда сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт, суроолорго жооп берилет.    Кайрылуучуларга кабыл алуучу кабинетте, кезегин күтүү учурунда ыёгайлуу санитардык нормаларга жооп берген сырткы туалет, кол жуучу жай,  жылычкычтар жана ошондой эле олтуруучу стулдар болушу керек.

11. Жашырындуулукту камсыз кылуу ыкмалары  Жашырындуулук кепилденет.
12. Муниципалдык кызматтарды керектөөчүлөр тарабынан керектүү документтердин жана иш-аракеттердин тизмеси  — паспорт (ID-карта);

— жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

-чарбалык китептен көчүрмө;

-комиссия курамынын корутундусу.

13. Акылуу муниципалдык кызматтардын наркы  Акысыз
14. Муниципалдык кызматтын сапатынын параметри  — көрсөтүлгөн мөөнөттөргө ылайык өз убагында көрсөтүү

— жеткиликтүүлүк, ачык айкындуулук, актуалдуулук;

— жашына, жынысына, улутуна, дин тутумуна карабастан дискриминациялообо;

— даттануулар жана каалоолор тууралуу китеп уюштурулуп, каттаган адамдардын ой пикири жазылып турат;

— сылык мамиле жасоо, документтерди даярдоодо жардам берүү.

15. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, электрондук форматта аны көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү Түздөн-түз кызмат көрсөтүү.

Электрондук форматта аталган кызмат көрсөтүлбөйт.

4. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануунун тартиби
16. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу — 12 пунктта көрсөтүлгөн документтердин тизмеси толук болбосо;

— айылдык аймактан каттоодон  чыккан мезгилде;

— жаран каза болгон учурда.

17. Даттануунун тартиби Эгерде кайрылуучу тарап нааразы болсо, анда ооз эки же кат түрүндө Жан-Булак айыл Өкмөтүнүн башчысына кайрылса болот.

Кат жүзүндөгү даттануу эркин формада жазылышы мүмкүн жана даттануучунун ФАА, жашаган дареги, телефон номуру, даттануунун мазмуну, күнү жана өз колу коюлушу керек.

Кат жүзүндөгү даттануу ошол эле күнү атайын каттоо журналына катталышы керек.

Даттанууларды кароо мыйзам чегинде бекитилген тартипте 14 күндөн кеч эмес каралышы керек.

Эгерде даттануучу чыгарылган чечимге нааразы болсо, анда ал жогорку органдарга кайрылууга укуктуу.

18. Муниципалдык кызматтын стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү  Жылына бир жолу.

 

Жан-Булак

айыл Өкмөтүнүн  жооптуу катчысы                                                      Г. Маматбаева

 

 

                                                                                       Жан-Булак  айылдык кеңешинин

                                                                                      7-февраль 2020 жылдагы № 1/3

                                                                                       токтомуна №9 тиркеме

 

МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТТЫН СТАНДАРТЫ

 

 1. Кызмат көрсөтүүнүн паспорту
1 Кызмат көрсөтүүнүн аталышы, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде аткаруучунун аракеттерин кыскача баяндоо Аз камсыз болгон үй-бүлөөлөргө сөөк койууда отун жагынан жана башка жардамдарды берүү
2. Кызматтарды көрсөткөн органдын толук аталышы Жан-Булак айыл ѳкмѳтү
3. Кызмат көрсөтүүнү алуучулар Айыл ѳкмѳттѳ каттоодо турган, айыл аймакта туруктуу жашаган жалгыз бой (куйөсү жок, жесир, турмушу начар) адамдар.
4. Кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негизи  «ЖѲѲБ жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын мыйзамы. «Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө» КР Мыйзамы
5. Көрсөтүлгөн кызматтардын акыркы жыйынтыгы Жыл ичинде аз камсыз болгон үй-бүлөөлөргө сөөк койууда отун, жана материалдык  жагынан жардам берүү кызмат алуучуга:

— 1 куб кургак жыгач отун менен камсыздоо;

— 50 кг ун, 10 литр осумдук май менен камсыздоо;

— Же ____сом накталай каражат менен

6. Кызмат көрсөтүүнүн шарты Кызмат алуучу айыл ѳкмѳтүндѳ каттоодо турушу шарт;

Кызмат алуучуун жакындары  сөөк койууда арыз менен кайрылуусу;

Кызмат алуучуга ыңгайлуу шарт түзүү максатында, айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери маалыматты тактоону, арыз алууну жана башка иш-аракеттерди жүргүзүү кызмат алуучунун жашаган үйүндѳ же башка ынгайлуу жерде алып барууга мүнкүн.

7. Кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү Кызмат кѳрсѳѳтүү толугу менен ылдам убакытта 2 кундун ичинде кѳрсѳтүлүүгѳ тийиш.
2. Кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү
8 Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызмат (керектүү маалыматтардын тизмеги), стандартташтырууга жооптуу орган жөнүндө маалымдоо Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

— айыл аймактын айыл ѳкмѳтүнѳн;

Маалымат төмөнкүдөй берилет:

— жазуу жүзүндө;

— оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу учурунда);

— электрондук түрдө.

Маалыматты маалымдоо такталарынан алууга болот

9. Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларды мүнөздөө же санап кетүү) Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн:

— айыл ѳкмѳтүнүн кызмат кѳрсѳтүү бирдиктүү терезеси;

— айыл ѳкмѳттүн башчысынын кабылдамасы;

— телефон боюнча.

3. Тейлөө жана кызмат көрсөтүү
10. Келүүчүлөр менен пикир алмашуу Кызмат алуучулар менен пикир алмашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин карманат: сылык, ак ниет, сыпайы, чыдамкай, принциптүү болуу, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, маектеш адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган чечимдерди салмактоо жана аргументтерди келтирүү.

Айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербестен, кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек, жарандардын эркиндигин жана аларга карата калыс мамиле кылууну камсыз кылып, кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол бербеши зарыл.

11. Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары Кызмат жѳнүндѳ маалымат таркатууда кызмат алуучулардын аты-жѳнү, дареги ачык кѳргѳзүлбѳшү зарыл.
12. Керектүү документтердин жана/же кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси Кызмат алуучу төмөндөгү документтерди берет:

— жеке арыз;

— аз камсыз болгон үй-бүлөө экендигин тастыктаган башка иш-кагаз;

13. Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүнүн наркы Акысыз
14. Кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери Кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

— көрсөтүлгөн кызматтардын стандарттарында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык тактык жана өз убактысында болуу;

— жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, курагы, саясий жана башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлар боюнча басмырланышына жол бербөө;

— жеткиликтүүлүк, кызматтарды алуу үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн документтерди гана талап кылуу;

— кызматты көрсөтүүнүн шарттарынын бул стандартта көрсөтүлгөн талаптарга дал келүүсү: имаратка жеткиликтүүлүк, коммуналдык-тиричиликтик ыңгайлуулуктарынын болушу, жарандар үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык колдоонун болушу жана жеткиликтүүлүгү;

— кызматтарды көрсөтүүдө кызматкерлердин сылыктыгы жана адептүүлүгү, кызмат көрсөтүү жол-жобосунун бүткүл жүрүшүндө консультация берүү;

— акыркы жыйынтыктын (алган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө дал келүүсү;

— жарандардын даттануу жана сунуштар китепчесинин жеткиликтүү жерде болушу

15 Кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, аны электрондук форматта көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү  Электрондук формада кѳргѳзүлбѳйт
4. Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби
16. Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу Кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылат:

— бул стандарттын 3-пунктундагы талаптарына дал келбеген учурда;

— ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер жок учурда;

17. Даттануу тартиби Кызмат талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда арыз ээси айыл ѳкмѳт башчысына же айылдык кенештин тѳрагасына оозеки же жазуу жүзүндөгү даттануу менен кайрылууга укуктуу.

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун кол тамгасын жана датасын камтышы керек.

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 иш күндүн ичинде каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет. Даттануулар жана дооматтар айыл ѳкмѳтү тарабынан белгиленген тартипте каралат.

Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароо жана арыз ээсине жооп берүү мөөнөтү катталган күндөн тартып 3 күндөн ашпоосу зарыл.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда арыз ээси сот тартибинде даттанууга укуктуу

18. Кызмат көрсөтүү стандартын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 1 жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүгү менен үзгүлтүксүз кайра каралууга тийиш.

 

Жан-Булак

айыл Өкмөтүнүн  жооптуу катчысы:                                                     Г. Маматбаева

 

                                                                                      Жан-Булак  айылдык кеңешинин

                                                                                      7-февраль 2020 жылдагы № 1/3

                                                                                       токтомуна №10 тиркеме

 

МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТТЫН СТАНДАРТЫ

 

 1. Кызмат көрсөтүүнүн паспорту
1 Кызмат көрсөтүүнүн аталышы, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде аткаруучунун аракеттерин кыскача баяндоо Улгайган жалгыз бой жашаган кары картан жарандарга жана аз камсыз болгон үй-бүлɵɵлɵргɵ кыш мезгилинде кɵмүр менен камсыздандыруу
2. Кызматтарды көрсөткөн органдын толук аталышы Жан-Булак айыл ѳкмѳтү
3. Кызмат көрсөтүүнү алуучулар Айыл ѳкмѳттѳ каттоодо турган, айыл аймакта туруктуу жашаган социалдык паспортто катталган

— жалгыз жашаган кары картан жарандар;

4. Кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негизи  «ЖѲѲБ жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын мыйзамы.

«Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө» КР Мыйзамы

5. Көрсөтүлгөн кызматтардын акыркы жыйынтыгы Жылдын 1-ноябрына чейин ар бир кызмат алуучуга:

— 0,5 тонна кесек кѳмүр менен кызмат алуучулар камсыз болот.

6. Кызмат көрсөтүүнүн шарты Кызмат алуучу айыл ѳкмѳтүндѳ каттоодо туруусу.

Социалдык паспортто каттоодо туруусу;

Кызмат алуучу жылдын 1-сентябрга чейин арыз менен кайрылуусу (социалдык паспортто каттоосунда жок болсо);

Кызмат аз камсыз үй-бүлѳѳнүн үйүндѳ кѳргѳзүлѳт.

Кызмат алуучуга ыңгайлуу шарт түзүү максатында, айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери маалыматты тактоону, арыз алууну жана башка иш-аракеттерди жүргүзүү кызмат алуучунун жашаган үйүндѳ же башка ынгайлуу жерде алып барууга мүнкүн.

7. Кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү Документтерди кабылдоо жеке кабыл алуу учурунда 20 мүнөттүн ичинде жүргүзүлөт,

Кызмат кѳрсѳѳтүү толугу менен жылдын 1-ноябрь айына чейин кѳрсѳтүлүүгѳ тийиш.

2. Кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү
8 Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызмат (керектүү маалыматтардын тизмеги), стандартташтырууга жооптуу орган жөнүндө маалымдоо Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

— айыл аймактын айыл ѳкмѳтүнѳн;

Маалымат төмөнкүдөй берилет:

— жазуу жүзүндө;

— оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу учурунда);

— электрондук түрдө.

Маалыматты маалымдоо такталарынан алууга болот

9. Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларды мүнөздөө же санап кетүү) Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн:

— маалымат сайттары;

— айыл ѳкмѳтүнүн кызмат кѳрсѳтүү бирдиктүү терезеси;

— айыл ѳкмѳттүн башчысынын кабылдамасы;

— телефон боюнча.

3. Тейлөө жана кызмат көрсөтүү
10. Келүүчүлөр менен пикир алмашуу Кызмат алуучулар менен пикир алмашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин карманат: сылык, ак ниет, сыпайы, чыдамкай, принциптүү болуу, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, маектеш адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган чечимдерди салмактоо жана аргументтерди келтирүү.

Айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербестен, кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек, жарандардын эркиндигин жана аларга карата калыс мамиле кылууну камсыз кылып, кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол бербеши зарыл.

Өзгөчө муктаждыктарга ээ болгон адамдар (угуу, көрүү жана таяныч-кыймыл тутуму боюнча ДМЧА) менен пикир алмашуу алар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт

11. Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары Кызмат жѳнүндѳ маалымат таркатууда кызмат алуучулардын аты-жѳнү, дареги кѳргѳзүлбѳшү зарыл. Жыйын, курултай, сессия жана башка элдик чогулуштарда кызмат алуучуларга башка адамдардын кѳзүнчѳ түз кайрылуу, же кызмат алуучулардын аты-жѳнүн аташка тыйуу салынат.
12. Керектүү документтердин жана/же кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси Кызмат алуучу же анын камкорчусу же жакын тууганы же айыл ѳкмѳттүн соц.кызматкери төмөндөгү документтерди берет:

— жеке арыз;

— паспорт;

— туулгандыгы жөнүндө күбѳлүк (жетим балдарга);

13. Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүнүн наркы Акысыз
14. Кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери Кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

— көрсөтүлгөн кызматтардын стандарттарында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык тактык жана өз убактысында болуу;

— жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, курагы, саясий жана башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлар боюнча басмырланышына жол бербөө;

— жеткиликтүүлүк, кызматтарды алуу үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн документтерди гана талап кылуу;

— кызматты көрсөтүүнүн шарттарынын бул стандартта көрсөтүлгөн талаптарга дал келүүсү: имаратка жеткиликтүүлүк, коммуналдык-тиричиликтик ыңгайлуулуктарынын болушу, жарандар үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык колдоонун болушу жана жеткиликтүүлүгү;

— кызматтарды көрсөтүүдө кызматкерлердин сылыктыгы жана адептүүлүгү, кызмат көрсөтүү жол-жобосунун бүткүл жүрүшүндө консультация берүү;

— акыркы жыйынтыктын (алган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө дал келүүсү;

— жарандардын даттануу жана сунуштар китепчесинин жеткиликтүү жерде болушу

15 Кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, аны электрондук форматта көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү  Электрондук формада кѳргѳзүлбѳйт
4. Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби
16. Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу Кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылат:

— бул стандарттын 3-пунктундагы талаптарына дал келбеген учурда;

— ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер жок учурда;

17. Даттануу тартиби Кызмат талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда арыз ээси айыл ѳкмѳт башчысына жана айылдык кенештин тѳрагасына (айыл ѳкмѳтү кабыл албай койсо) оозеки же жазуу жүзүндөгү даттануу менен кайрылууга укуктуу.

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун кол тамгасын жана датасын камтышы керек.

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 иш күндүн ичинде каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет. Даттануулар жана дооматтар айыл ѳкмѳтү тарабынан белгиленген тартипте каралат.

Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароо жана арыз ээсине жооп берүү мөөнөтү катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпоосу зарыл.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда арыз ээси сот тартибинде даттанууга укуктуу

18. Кызмат көрсөтүү стандартын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү Кызмат көрсөтүүнүн стандарты 1 жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүгү менен үзгүлтүксүз кайра каралууга тийиш.

 

Жан – Булак айыл окмотунун жооптуу катчысы                             Г. Маматбаева

 

 

                                                                                      Жан-Булак  айылдык кеңешинин

                                                                                      7-февраль 2020 жылдагы № 1/3

                                                                                       токтомуна №11 тиркеме

 

МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТТЫН СТАНДАРТЫ

 

 1. Кызмат көрсөтүүнүн паспорту
1 Кызмат көрсөтүүнүн аталышы, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде аткаруучунун аракеттерин кыскача баяндоо Көп балалуу жалгыз бой энелерге материалдык жардам корсотуу
2. Кызматтарды көрсөткөн органдын толук аталышы Жан-Булак айыл ѳкмѳтү
3. Кызмат көрсөтүүнү алуучулар Айыл ѳкмѳттѳ каттоодо турган, айыл аймакта туруктуу жашаган жалгыз бой (куйөсү жок, ажырашкан, жесир) колунда 18-жашка чейинки 4 же 4-төн көп баласы бар аялдар.
4. Кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негизи «Балдар жонүндѳ» Кыргыз Республикасынын Кодекси.

«ЖѲѲБ жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын мыйзамы.

«Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө» КР Мыйзамы

5. Көрсөтүлгөн кызматтардын акыркы жыйынтыгы Ар бир кызмат алуучуга:

—          0,5 тонна кесек кѳмүр менен кызмат алуучулар камсыз болот;

6. Кызмат көрсөтүүнүн шарты Кызмат алуучу айыл ѳкмѳтүндѳ каттоодо турушу шарт.

арыз менен кайрылуусу;

Балдар энеси менен чогуу жашоосу;

Кызмат алуучуга ыңгайлуу шарт түзүү максатында, айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери маалыматты тактоону, арыз алууну жана башка иш-аракеттерди жүргүзүү кызмат алуучунун жашаган үйүндѳ же башка ынгайлуу жерде алып барууга мүнкүн.

7. Кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү жылына бир жолу
2. Кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү
8 Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызмат (керектүү маалыматтардын тизмеги), стандартташтырууга жооптуу орган жөнүндө маалымдоо Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

— айыл аймактын айыл ѳкмѳтүнѳн;

— айыл аймактагы мектеп, жана бала-бакчалардан;

Маалымат төмөнкүдөй берилет:

— жазуу жүзүндө;

— оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу учурунда);

— электрондук түрдө.

Маалыматты маалымдоо такталарынан алууга болот

9. Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларды мүнөздөө же санап кетүү) Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн таратуу ыкмалары:

— социалдык кызматкерлер аркылуу;

— айыл башчылар, жамаат уюмдун башчылары  аркылуу;

— маалымат тактайчаларына;

— айыл жыйындары аркылуу.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

3. Тейлөө жана кызмат көрсөтүү
10. Келүүчүлөр менен пикир алмашуу Жоопту кызматкердин кенсесинин эшигинде ФАА жана кызматы жөнүндө, ошондой эле иштөө графиги  илинет.

Жоопту кызматкер мыйзамдын негизинде профессионалдык этиканы сактап, кайрылучууларга жооп берет жана өзүнүн функционалдык милдеттерин так аткарат.

Сылык жана ачык маанайда сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт, суроолорго жооп берилет. Кайрылуучуларга кабыл алуучу кабинетте, кезегин күтүү учурунда ыңгайлуу санитардык нормаларга жооп берген сырткы туалет, кол жуучу жай,  жылычкычтар жана ошондой эле олтуруучу стулдар болушу керек.

11. Жашырындуулукту камсыз кылуу ыкмалары Жашырындуулук кепилденет.
12. Керектүү документтердин жана/же кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси Кызмат алуучу төмөндөгү документтерди берет:

— жеке арыз;

— балдардын туулгандыгы туралу күбѳлүктөр (көчүрмөлөрү);

13. Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүнүн наркы Акысыз
14. Муниципалдык кызматтын сапатынын параметри — көрсөтүлгөн мөөнөттөргө ылайык өз убагында көрсөтүү

— жеткиликтүүлүк, ачык айкындуулук, актуалдуулук;

— жашына, жынысына, улутуна, дин тутумуна карабастан дискриминациялообо;

— даттануулар жана каалоолор тууралуу китеп уюштурулуп, каттаган адамдардын ой пикири жазылып турат;

— сылык мамиле жасоо, документтерди даярдоодо жардам берүү.

15 Кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, аны электрондук форматта көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү  Электрондук формада кѳргѳзүлбѳйт
4. Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби
16. Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу Кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылат:

— бул стандарттын 3-пунктундагы талаптарына дал келбеген учурда;

— ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер жок учурда;

17. Даттануу тартиби Кызмат талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда арыз ээси айыл ѳкмѳт башчысына же айылдык кенештин тѳрагасына оозеки же жазуу жүзүндөгү даттануу менен кайрылууга укуктуу.

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун кол тамгасын жана датасын камтышы керек.

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 иш күндүн ичинде каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет. Даттануулар жана дооматтар айыл ѳкмѳтү тарабынан белгиленген тартипте каралат.

Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароо жана арыз ээсине жооп берүү мөөнөтү катталган күндөн тартып 3 күндөн ашпоосу зарыл.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда арыз ээси сот тартибинде даттанууга укуктуу

18. Кызмат көрсөтүү стандартын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 1 жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүгү менен үзгүлтүксүз кайра каралууга тийиш.

 

Жан-Булак

айыл Өкмөтүнүн  жооптуу катчысы                                                    Г. Маматбаева

 

                                                                                       Жан-Булак  айылдык кеңешинин

                                                                                      7-февраль 2020 жылдагы № 1/3

                                                                                       токтомуна №12 тиркеме

 

МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТТЫН СТАНДАРТЫ

 

 1. Кызмат көрсөтүүнүн паспорту
1 Кызмат көрсөтүүнүн аталышы, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде аткаруучунун аракеттерин кыскача баяндоо Мектептер арасында спорттук беттештердин жана мектеп олимпиадаларынын женүүчүлɵрүн жылына бир жолу материалдык колдоо кɵрсɵтүү
2. Кызматтарды көрсөткөн органдын толук аталышы Жан-Булак айыл ѳкмѳтү
3. Кызмат көрсөтүүнү алуучулар Айыл ѳкмѳттѳ каттоодо турган, айыл аймакта туруктуу жашаган ѳспүрүм окучуу балдар жана жаштар.
4. Кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негизи «Балдар жөнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Кодекси.

«ЖѲѲБ жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын мыйзамы.

«Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө» КР Мыйзамы

5. Көрсөтүлгөн кызматтардын акыркы жыйынтыгы Сметага ылайык спорттук беттештердин жана мектеп олимпиадаларынын катышуучулары  материалдык жардам көрсөтүү үчүн жылына бир жолу жардам алышат.

 

6. Кызмат көрсөтүүнүн шарты Кызмат алуучу айыл ѳкмѳтүндѳ каттоодо турушу шарт.

Кызмат алуучуга ыңгайлуу шарт түзүү максатында, айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери маалыматты тактоону, арыз алууну жана башка иш-аракеттерди жүргүзүү кызмат алуучунун жашаган үйүндѳ же башка ынгайлуу жерде алып барууга мүнкүн.

7. Кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү Кызмат кѳрсѳѳтүү толугу менен жыл ичинде кѳрсѳтүлүүгѳ тийиш.
2. Кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү
8 Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызмат (керектүү маалыматтардын тизмеги), стандартташтырууга жооптуу орган жөнүндө маалымдоо Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

— айыл аймактын айыл ѳкмѳтүнѳн;

Маалымат төмөнкүдөй берилет:

— жазуу жүзүндө;

— оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу учурунда);

— электрондук түрдө.

Маалыматты маалымдоо такталарынан алууга болот

9. Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларды мүнөздөө же санап кетүү) Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн:

— радио, маалымат сайттары, газеталар;

— айыл ѳкмѳтүнүн кызмат кѳрсѳтүү бирдиктүү терезеси;

— айыл ѳкмѳттүн башчысынын кабылдамасы;

-телефон боюнча.

3. Тейлөө жана кызмат көрсөтүү
10. Келүүчүлөр менен пикир алмашуу Кызмат алуучулар менен пикир алмашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин карманат: сылык, ак ниет, сыпайы, чыдамкай, принциптүү болуу, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, маектеш адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган чечимдерди салмактоо жана аргументтерди келтирүү.

Айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербестен, кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек, жарандардын эркиндигин жана аларга карата калыс мамиле кылууну камсыз кылып, кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол бербеши зарыл.

11. Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары Кызмат алуучунун аты-жѳнү жашыруун эмес.
12. Керектүү документтердин жана/же кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси Кызмат алуучунун камкорчусу айыл ѳкмѳттүн соц.кызматкери төмөндөгү документтерди тапшырат:

— машыктуруучунун жана мектеп директорунун арызы;

— туулгандыгы туралу күбѳлүктун кочурмосу;

— спорттук мелдеш өтө турган атайын Жобо;

-олимпиада өтө турган элге билим беруу органнын буйругу

13. Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүнүн наркы Акысыз
14. Кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери Кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

— көрсөтүлгөн кызматтардын стандарттарында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык тактык жана өз убактысында болуу;

— жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, курагы, саясий жана башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлар боюнча басмырланышына жол бербөө;

— жеткиликтүүлүк, кызматтарды алуу үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн документтерди гана талап кылуу;

— кызматты көрсөтүүнүн шарттарынын бул стандартта көрсөтүлгөн талаптарга дал келүүсү: имаратка жеткиликтүүлүк, коммуналдык-тиричиликтик ыңгайлуулуктарынын болушу, жарандар үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык колдоонун болушу жана жеткиликтүүлүгү;

— кызматтарды көрсөтүүдө кызматкерлердин сылыктыгы жана адептүүлүгү, кызмат көрсөтүү жол-жобосунун бүткүл жүрүшүндө консультация берүү;

— акыркы жыйынтыктын (алган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө дал келүүсү;

— жарандардын даттануу жана сунуштар китепчесинин жеткиликтүү жерде болушу

15 Кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, аны электрондук форматта көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү  Электрондук формада кѳргѳзүлбѳйт
4. Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби
16. Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу Кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылат:

— бул стандарттын 3-пунктундагы талаптарына дал келбеген учурда;

— ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер жок учурда;

17. Даттануу тартиби Кызмат талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда арыз ээси айыл ѳкмѳт башчысына же айылдык кенештин тѳрагасына оозеки же жазуу жүзүндөгү даттануу менен кайрылууга укуктуу.

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун кол тамгасын жана датасын камтышы керек.

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 иш күндүн ичинде каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет. Даттануулар жана дооматтар айыл ѳкмѳтү тарабынан белгиленген тартипте каралат.

Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароо жана арыз ээсине жооп берүү мөөнөтү катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпоосу зарыл.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда арыз ээси сот тартибинде даттанууга укуктуу

18. Кызмат көрсөтүү стандартын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты 1 жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүгү менен үзгүлтүксүз кайра каралууга тийиш.

 

Жан-Булак

айыл Өкмөтүнүн  жооптуу катчысы                                             Г. Маматбаева

 

                                                                               Жан-Булак  айылдык кеңешинин

                                                                                      7-февраль 2020 жылдагы № 1/3

                                                                                       токтомуна №13 тиркеме

МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТТЫН СТАНДАРТЫ

1. Муниципалдык кызматтын паспорту
1. Кызматтардын аталыштары, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде кызматтарды аткаруучунун аракеттерин кыскача сыпаттоо Кургак учук дартына чалдыккан атуулдарга, аз-камсыз болгон үй-бүлөлөрдөн жашына карабастан дарыланып келүү үчүн жол акысын (барып-келген) үч адамга бир жылга төлөп берүү үчүн жардам каралат.

 

 

2. Кызмат көрсөтүүчү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын (муниципалдык мекеменин) толук аталышы Жан-Булак  айыл Өкмөтү
3. Муниципалдык кызмат алуучулар  Кургак учук дартына чалдыккан атуулдарга, аз-камсыз болгон үй-бүлөлөр
4. Муниципалдык кызмат алуунун укуктук негиздери 4.         — КРнын    Конституциясы

5.       — «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө»  мыйзамы;

— «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» мыйзамы

5. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы Кургак учук дартына чалдыккан атуулдарга, аз-камсыз болгон үй-бүлөлөр дарыланганга барып келген жол кирелери үчүн акчалай жардам алышат.
6. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн шарттары  — жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

— аныктоо;

— тизмеге киргизүү;

— ирээти менен  кызматты көрсөтүү.

Эгерде майыптуулугу бар жаран өзү келүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда,  ошол жарандын жакындарына берилет.

7. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү  Жылына бир жолу
            2. Муниципалдык кызмат алуучуларды маалымдоо
8. Керектөөчүгө берилүүчү муниципалдык кызматтар (керектүү маалыматтардын тизмеси), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, стандартташтыруу үчүн жооптуулар жөнүндө маалымдоо  Кызмат көрсөтүүнүн жарыялоо жолдору:

— социалдык кызматкерлер тарабынан;

— айыл башчылар аркылуу;

— маалымат тактайчаларында;

— айыл жыйындарында.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

9. Муниципалдык кызмат жөнүндө маалыматты таратуунун ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларын мүнөздөө же саноо)  Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн таратуу ыкмалары:

— социалдык кызматкерлер тарабынан;

— айыл башчылар аркылуу;

— маалымат тактайчаларына;

— айыл жыйындары аркылуу.

Маалыматтар мамлекеттик тилинде гана берилет.

                  3. Муниципалдык кызмат көрсөтүү жана тейлөө
10. Келүүчүлөр(келген жараандар) менен сүйлөшүү  Жоопту кызматкердин кенсесинин эшигинде ФАА жана кызматы жөнүндө, ошондой эле иштөө графиги  илинет.

Жоопту кызматкер мыйзамдын негизинде профессионалдык этиканы сактап, кайрылучууларга жооп берет жана өзүнүн функционалдык милдеттерин так аткарат.

Сылык жана ачык маанайда сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт, суроолорго жооп берилет.    Кайрылуучуларга кабыл алуучу кабинетте, кезегин күтүү учурунда ыңгайлуу санитардык нормаларга жооп берген сырткы туалет, кол жуучу жай,  жылычкычтар жана ошондой эле олтуруучу стулдар болушу керек.

11. Жашырындуулукту камсыз кылуу ыкмалары  Жашырындуулук кепилденет.
12. Муниципалдык кызматтарды керектөөчүлөр тарабынан керектүү документтердин жана иш-аракеттердин тизмеси  — паспорт (ID-карта);

— дарыгердин аныктамасы;

— жарандын кат жүзүндөгү кайрылуусу;

— аныктама;

-комиссия курамынын корутундусу.

13. Акылуу муниципалдык кызматтардын наркы  Акысыз
14. Муниципалдык кызматтын сапатынын параметри  — көрсөтүлгөн мөөнөттөргө ылайык өз убагында көрсөтүү

— жеткиликтүүлүк, ачык айкындуулук, актуалдуулук;

— жашына, жынысына, улутуна, дин тутумуна карабастан дискриминациялообо;

— даттануулар жана каалоолор тууралуу китеп уюштурулуп, каттаган адамдардын ой пикири жазылып турат;

— сылык мамиле жасоо, документтерди даярдоодо жардам берүү.

15. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, электрондук форматта аны көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү Түздөн-түз кызмат көрсөтүү.

Электрондук форматта аталган кызмат көрсөтүлбөйт.

4. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануунун тартиби
16. Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу — 12 пунктта көрсөтүлгөн документтердин тизмеси толук болбосо;

— айылдык аймактан каттоодон  чыккан мезгилде;

— жаран каза болгон учурда.

17. Даттануунун тартиби Эгерде кайрылуучу тарап нааразы болсо, анда ооз эки же кат түрүндө Жан-Булак  айыл Өкмөтүнүн башчысына кайрылса болот.

Кат жүзүндөгү даттануу эркин формада жазылышы мүмкүн жана даттануучунун ФАА, жашаган дареги, телефон номуру, даттануунун мазмуну, күнү жана өз колу коюлушу керек.

Кат жүзүндөгү даттануу ошол эле күнү атайын каттоо журналына катталышы керек.

Даттанууларды кароо мыйзам чегинде бекитилген тартипте 14 күндөн кеч эмес каралышы керек.

Эгерде даттануучу чыгарылган чечимге нааразы болсо, анда ал сот органдарына кайрылуугу укуктуу.

18. Муниципалдык кызматтын стандартын кайра кароонун мезгилдүүлүгү  Жылына бир жолу.

 

Жан-Булак айыл Өкмөтүнүн 

жооптуу катчысы:                                                                                           Г.Маматбаева                                       

Добавить комментарий