Нарын облусунун Юстиция Башкармалыгына Нарын облусунун Юстиция Башкармалыгына

титул

«___»________________2015-ж. №__

                                                        Нарын   облусунун

                                                         Юстиция   Башкармалыгына

Жан  Булак    айыл   аймагынын    айыл  өкмөтү    Сиздерге    Жан  Булак  айыл  аймагынын    айылдык   Кеӊешинин   төмөндөгү  токтомдорун   Ченемдик   укуктук   актылардын    Мамлекеттик      реестирине   киргизүү   үчүн   жиберет:

 

 1. 2014- жылдын 10 январь  айылдык  кеӊешинин    №1  токтому
 2. 2014– жылдын 18 март   айылдык  кеӊешинин  №2  токтому
 3. 2014– жылдын 25  март   айылдык  кеӊешинин   №3  токтому
 4. 2014- жылдын 8 – май  айылдык  кеӊешинин    №4  токтому
 5. 2014- жылдын 12 май айылдык   кеӊешинин  №5  тоутому
 6. 2014-жылдын 12-май айылдык кенешинин № 6 токтому
 7. 2014-жылдын 21-июль айылдык кенешинин № 7 токтому
 8. 2014-жылдын 19-август айылдык кенешинин № 8 токтому
 9. 2014-жылдын 15-сентябрь айылдык кенешинин № 9 токтому
 10. 2014-жылдын 22-октябрь айылдык кенешинин № 10 токтому
 11. 2014-жылдын 15-декабрь айылдык кенешинин № 11 токтому
 12. 2014-жылдын 25-декабрь айылдык кенешинин № 12 токтому

Жогорудагы   аталган     токтомдор   Жан  Булак   айыл  аймагынын    айылдык  Кеӊешинин  2014 —  жылдын    25     декабрь     Жан  Булак     айыл     аймагынын    айылдык  Кеӊешинин    токтомдорун    мамлекеттик     тилде   гана  кабыл  алуу   жөнүндө»   №  12   токтомуна  ылайык    мамлекеттик    тилде   гана    кабыл   алынды.

Токтомдор ____________веб —  сайтына  2015 —  жылдын «_____»__________ жарыяланды.

Тиркеме:  токтомдордун көчүрмөсү____барак (2 экз), токтомдун  электрондук  түрү  1 диск

 

      

 

 

 

Башчы                                                                 Д. Шеримбеков

Добавить комментарий