Нарын облусунун Юстиция Башкармалыгына

титул

«___»________________2015-ж. №__

                                                                                      

                                                            Нарын  облусунун Юстиция                                                              Башкармалыгына         

 Жан  Булак    айыл   аймагынын    айыл  өкмөтү    Сиздерге    Жан  Булак  айыл  аймагынын    айылдык   Кеӊешинин   төмөндөгү  токтомдорун   Ченемдик   укуктук   актылардын    Мамлекеттик      реестирине   киргизүү   үчүн   жиберет:

 

 1. 2012 – жылдын 23 – январь айылдык кенешинин  № 1  токтому
 2. 2012 – жылдын 14 – февраль айылдык кенешинин  № 2 токтому
 3. 2012 – жылдын 29 – февраль айылдык кенешинин №3 токтому
 4. 2012 – жылдын 6 – декабрь айылдык  кенешинин №4 токтому
 1. 2013 – жылдын 12 – январь айылдык кенешинин  № 1  токтому
 2. 2013 – жылдын 1 – февраль айылдык кенешинин  № 2 токтому
 3. 2013 – жылдын 15 – февраль айылдык кенешинин №3 токтому
 4. 2013- жылдын 4 – апрель айылдык  кенгешинин  №4 токтому
 5. 2013- жылдын 5 – апрель айылдык кенешинин  №5 токтому
 6. 2013- жылдын 20- май айылдык кенешинин №6 токтому
 7. 2013- жылдын 3- июнь айылдык  кенешинин №7 токтому
 8. 2013- жылдын 28 – июнь айылдык кенешинин №8 токтому

              2014- жылдын 10 январь  айылдык  кеӊешинин    №1   токтому

 1. 2014– жылдын 18 март   айылдык  кеӊешинин  №2  токтому
 2. 2014– жылдын 25 март   айылдык  кеӊешинин   №3  токтому
 3. 2014- жылдын 8 – май  айылдык  кеӊешинин    №4  токтому
 4. 2014- жылдын 12 май айылдык   кеӊешинин  №5  тоутому
 5. 2014-жылдын 12-май айылдык кенешинин № 6 токтому
 6. 2014-жылдын 21-июль айылдык кенешинин № 7 токтому
 7. 2014-жылдын 19-август айылдык кенешинин № 8 токтому
 8. 2014-жылдын 15-сентябрь айылдык кенешинин № 9 токтому
 9. 2014-жылдын 22-октябрь айылдык кенешинин № 10 токтому
 10. 2014-жылдын 15-декабрь айылдык кенешинин № 11 токтому
 11. 2014-жылдын 25-декабрь айылдык кенешинин № 12 токтому
 12. 2015 – жылдын 9 январь айыл кенешинин №1 токтому
 13. 2015 – жылдын 19 январь айыл кенешинин №2 токтому
 14. 2015 – жылдын 14 – апрель айыл кенешинин №3 токтому

 

Жогорудагы   аталган     токтомдор   Жан  Булак   айыл  аймагынын    айылдык  Кеӊешинин  2014 —  жылдын    25  апрель     Жан  Булак     айыл     аймагынын    айылдык  Кеӊешинин    токтомдорун    мамлекеттик     тилде   гана  кабыл  алуу   жөнүндө»   №  12   токтомуна  ылайык    мамлекеттик    тилде   гана    кабыл   алынды.

Токтомдор ____________веб —  сайтына  2015 —  жылдын «_____»__________ жарыяланды.

Тиркеме:  токтомдордун көчүрмөсү____барак (2 экз), токтомдун  электрондук  түрү  1 диск

 

  

  Башчы                                                              Д. Шеримбеков

 

 

 

Добавить комментарий