Нарын районун Жан-Булак айыл аймагын ɵнүктүрүүгɵ карата приоритеттүү багыттарын аныктоо боюнча иш милдеттери жɵнүндɵ

Нарын районун Жан-Булак айыл аймагын  ɵнүктүрүүгɵ карата  приоритеттүү багыттарын аныктоо боюнча иш милдеттери жɵнүндɵ

 Жан-Булак айыл аймактары же калктуу конуштар ж.б аныкталган аймактар Багыттар Азыркы абалы Пайдалануу мүмкүнчүлүгү
1  ФАПтын арты Ɵндүрүшкɵ ылайыктуу жерлер Жан-Булак айыл аймагындагы  ФАПтын артында  1852  кв.м жер  аянтчасы  бар. Бул жер аянты мамлекеттик каттоодон ɵткɵрүлүп ,укук күбɵлɵндүрүүчү документи алынган.

Жер участогун мɵɵнɵтсүз пайдалануу укугу жɵнүндɵ  МАМЛЕКЕТТИК АКТ          № 012978   30.01.2010

Эс алуу жайы
2   Туризм  тармагы  Жаштардын эс алуучу  парк скверлерди   ачууга Жан-Булак айыл аймагындагы К.Алмакунов кɵчɵсү №14 а жайгашкан  Айылдык клубдун артында      жалпы аянты 2368,98 кв.м  жер аянты  бар.

Бул жер аянты мамлекеттик каттоодон ɵткɵрүлүп ,укук күбɵлɵндүрүүчү документи алынган.

Жер участогун мɵɵнɵтсүз пайдалануу укугу жɵнүндɵ  МАМЛЕКЕТТИК АКТ          № 024631   10.05.2016ж

Сквер , парк уюштурууга сунушталат
3   Агрардык сектор Мамлекеттик фондунун пайдаланылбай калган жер  Жалгыз Тал участкасынан   20га жерди лотторго киргизилип Аукционго  коюлду.Мындан  сырткары кооперативдерге түз берүү жолу менен берүү жагы караштырылып жатат. 20,0 га  лотторго киргизилди
4   Айыл ичинде муниципалдык бош жерлерди, имараттарды аныктоо Айыл ичинде муниципалдык бош имараттары жок. Жерге болгон  укук катталыш керек, конкурстук негизинде берилет (лотторго киргизилет)

Добавить комментарий