shapka-janbulak

 

Жанбулак айылдык  Кенешинин  ХХУ11  чакырылышынын                                                          кезектуу   сессиясынын

                                     

                                                                 ТОКТОМУ   №  1 .

 

26 — январь  2022 -жыл.                                                   с. Жанбулак.

 

Сессияга чакырылган  депутат    —    11.

Сессияга катышкан  депутат        —   10.             1  депутат  жок, себепсиз.

 

Кун тартибинде :   Жанбулак  айыл  окмотунун  бюдежинин  2021-                жылдагы  аткарылышы  жана 2022-  жылга  бюджетинин                                       сметасын    бекитуу  жонундо. 

 

Кун  тартибиндеги  маселе боюнча  Жанбулак айыл окмотунун  башкы              бухгалтеринин милдетин аткаруучу  М.Сасанова  сессиянын катышуучуларына  томонкулорду  билдирди  :

—  Жанбулак айыл округунун 2021-жылдагы бюджети  киреше жана чыгаша  болуктору боюнча 5870,0  мин сом  болуп бекитилген.Жыл ичиндеги озгоруулорду , толуктоолорду эсептоо менен киреше болугунун  жылдык планы  6333,5 мин сом,чыгаша болугу 7916,5 мин сом болуп такталган.

Жанбулак айыл окмотунун бюджетинин  киреше болугунун  2021 –жылда  6333,5 мин сом болду, мунун ичинен жергиликтуу салыктар  жана жыйымдар  3796,8  мин  сом планга  120,1 % ке аткарылган же 634,6 мин сом ашык  чогултулган. Айрым  алып  карасак  киреше  салыгы  сметадагы  1498,0 мин сомдун ордуна – 2139,5 мин сом, 142,8 % же 641,5  мин сом ашык аткарылган. Ошол эле убакытта айрым жергиеликтуу бюджетке тушуучу айрым салыктар аткарылбай калды. :

 1. улуш жер салыгы смета 446,0 мин сом болсо, аткаруу 404,8 мин сом же 90,8 % ;
 2. айыл чарба багыт. эмес жер салыгы 59,4 мин сомдун ордуна 57,5 мин сом же 96,8 % ;
 3. ата-энелер взносу сметадагы 540,0 мин сомдун ордуна 416,6 мин сом же 77,1 % болду.

               Ал эми  бюджеттин чыгымдоо болугу  жалпысынан томондогудой                                                             аткарылды  :

 

чыгымдын аталышы статьясы бекитил-ген  план такталган

план

касса  аткаруу

% ти              (такт.планга)

1 Эмгек акысы 2111 3409,5 3638,1 3530,8 97,1
2 Соц.фондго толоо 2121 509,9 546,0 511,6 93,7
3 Сапар чыгымдары 2211   95,9 95,9 100
4 Байланыш кызматы 2212   45,8 45,8 100
5 Трансп. чыгымдары 2214   118,8 55,4 46,6
6 Башка кызм.корсотуу 2215   259,1 254,9 98,4
  Башка кызмат — ОПП 2215 399,7 399,7 214,5 53,7
  Медикамент алуу 2217   3,5 3,5 100
7 Тамак-аш алуу 2218 216,0 324,0 279,9 86,4
8 Ички ремонт 2221   340,9 134,4 39,4
9 Сатып алуулар 2222   115,0 115,0 100
10 Атайын кийим алуу 2223   21,0 21,0 100
11 Комур алуу 2224 457,8 601,6 551,0 91,6
12 Электр энергиясы 2231 337,1 492,7 424,6 86,2
13 Компенсация 2227   319,4 319,4 100
14 Имараттар,курулма 3111   440,0 124,0 28,2
15 Машина,жабдуулар 3112   155,0 155,0 100
  Бардыгы   :   5330,0 7916,5 668,2 84,4

 

Бул таблицадан корунуп тургандай , бюджеттин чыгаша болугунун         аткарылышы кирешенин   толук чогулганына коз каранды. Анткени , биздин айыл окмотунун (фактыга) 60,5 % тин жергиликтуу  салыктар  жана  жыйымдар тузот. Ошол жагдай жогорудагы  бир  топ  статьялардын аткарылбай калышын шарттады.Андан сырткары мамлекеттик сатып алуулар боюнча тендер жарыланганда, копчулук ишкерлер тендерге катышпай жатышты. Тендер жарыяланып, женуучулор аныкталып,тыныгуу убактысы отуп, келишим тузулуп, каражат которулганча- товардын  же кызмат корсотуунун баасы туруксуз болуп, улам осуп жаткандыгы менен тушундурушту.
Чындыгында дагы дээрлик бардык товарлардын баасы ото ылдамдык менен осуп жатты.Бул  абалды калыптандыруу, ишкерлердин толук сатып алуу тендерине катышуусуна жетишуу айыл окмотторунун колунан келе турган фактор болбой калды, бирок бул жагдайды эске алып,жалпы эле баалардын осуусун турукташтыруу эч бир мамлекеттик тиешелуу бийликтер тарабынан жонго салынган  жок, текшеруулор, мыйзамды талап кылуулар мурунку денгээлде эле журуп жатат.

  2022 —  жыл учун  айыл окмотунун бюджетинин  киреше болугунун болжолу  томонкудой   :

коду кирешенин аталышы  « мин »сом.
1 1111  1100 Киреше салыгы 1857,5
2 1112  2200 Ыктыярдуу патент 81,7
3 1131  1200 Кыймылсыз мулк салыгы 7,3
4 1131  2120 Транспорт  салыгы 266,0
5 1132 Жер салыктары   : 559,4
  1132  1100 огород салыгы 54,0
  1132  1200 а/чарба багыт.жер салыгы 446,0
  1132  1300 а/чарба багыты эмес жер салыгы 59,4
7 1415  1200 Лицензия 60,0
8 1415  2200 Жайыт жер арендасы 511,0
9 1415  2600 ФПС тин арендасы 320,0
10 1422  4200 Тазалык жыйымы 1,8
    Салыктардын жыйындысы   :      3 664,4
11 1331  1200 Тендештируучу грант      1887,0
    Бюджеттик счет  боюнча   :       5 551,7
12 1423  3400 Ата-энелер взносу          540,0
    Айыл  окмоту  б-ча  бардыгы     :       6 091,7

 

Таблицадан корунгондой  2022-жылдын киреше болугун  аткаруу деле бир топ кыйынчылык  жаратчудай. Бирок, ошондой болсо дагы  айыл окмотунун  толук кандуу иш жургузуусу учун  колдон келген аракеттерди жасообуз керек. Киреше жагын жакшы толтурсак,  пландалган иш аракеттерди, керектуу жумуштарды   дагы аткарууга мумкун экендигин билебиз да.

          Ал эми ,  2022-жылга карата бюджеттин чыгымдоо болугу болжол менен томонкудой  :

 1. Эмгек акыга                                     3190,1      мин сом
 2. Соц.фондго толомдор                       479,7      мин сом.
 3. Тамак-ашка   324,0      мин сом
 4. Комур алууга                                     450,0      мин сом
 5. ОПП  кызматы учун                          511,0      мин  сом
 6.   Калган бардык чыгымдарга             596,9      мин сом
 7. Атайын каражаттар                           540,0      мин сом.

                                                 Бардыгы  :    6091,7   мин сом.  

Бул билдируудон кийин тактоо иретинде суроолор берилип ,тиешелуу жооптор айтылды жана андан кийин айылдык Кенештин депутаттарынын талкуусу журду :
Жогорудагыларды   белгилеп ,чыгып суйлогон дагы  башка депутаттардын ой-        пикир ,сунуштарын угуп жана талкуулап ,Жанбулак айылдык Кенешинин кезектуу  сессиясы

                                                               ТОКТОМ  КЫЛАТ   :

 

 1.  Жанбулак айыл округунун 2021-жылдагы бюджетинин кирешелери боюнча  6964,7 мин сомго , чыгымдоолор   боюнча   6681,6  мин  сомго аткарылган  жылдык отчету кабыл алынсын.
 1.  2022 – жыл  учун айыл округунун  бюджетинин кирешелер жана чыгашалар боюнча 6091,7 мин  сомго белгиленип  жаткан  жалпы  сметасы  бекитилсин.

 

         2022 —  жылга   айыл окмотунун бюджетинин  киреше болугу   : 

 

коду Кирешенин аталышы  « мин »сом.
1 1111  1100 Киреше салыгы 1857,5
2 1112  2200 Ыктыярдуу патент 81,7
3 1131  1200 Кыймылсыз мулк салыгы 7,3
4 1131  2120 Транспорт  салыгы 266,0
5 1132 Жер салыктары   : 559,4
  1132  1100 огород салыгы 54,0
  1132  1200 а/чарба багыт.жер салыгы 446,0
  1132  1300 а/чарба багыты эмес жер салыгы 59,4
6 1415  1200 Лицензия 60,0
7 1415  2200 Жайыт жер арендасы 511,0511,0
8 1415  2600 ФПС тин арендасы 320,0
9 1422  4200 Тазалык жыйымы 1,8
    Салыктардын жыйындысы   : 3 664,7
10 1331  1200 Тендештируучу грант 1887,0
    Бюджеттик счет  боюнча   : 5551,7
11 1423  3400 Ата-энелер взносу 540,0
    Айыл  окмоту  б-ча  бардыгы     : 6091,7

 

                      Ал эми бюджеттин чыгымдоо болугу  :   

                                                                                                      « мин » сом.

Чыгымдоонун   аталышы статьясы  суммасы  
1 Эмгек акы  — жалпысы 2111 3190,1
  анын ичинен :    
 
 1. АУП          — 12 (он эки)   штат
  2726,8
 
 1. китепкана –   1 (бир)         штат
  172,8
 
 1. клуб           —   3  (уч)          штат
  290,5
2 Соц.фондго толоо -жалпысы 2121 479,7
                                     АУП   403,2
                                     китепкана    26,4
                                     клуб    50,1
3 Сапар  чыгымдары 2211 80,0
4 Байланыш кызматы(интернет) 2212 30,0
5 Транспорт чыгымдары 2214 122,0
6 Башкы кызмат корсотуулорго 2215 254,5
  Кызмат корсотуулор  — ОПП 2215 511,0
8 Тамак-аш алууга 2218 324,0
 11 Комур алуу 2224 450,0
13 Электр насосун жана моторун алуу 3112 141,8
  Бюджет б-ча жыйынтыгы     :   5551,7
14 Атайын каражат  (тамак-аш алууга) 2218 540,0
  А/О боюнча бардык чыгымдар  :   6091,7
 1. Айыл окмотуно жалпы 900,0 мин сомго комур алуу керек, бирок бюджеттин акчасы буга  толук  жетпегендиктен   тен  жарымы  же  450,0  мин сом  сметага  киргизилди                  жана калган 450,0 мин сому-айыл окмотунун жыл башына калган калдык каражатынан каржылансын.

 

 1.      2022 — жыл учун жогоруда  белгиленген  6091,7  мин  сомго тиешелуу смета тузуу  жана  аны   туздон – туз   аткарууга   алуу –   айыл  окмотунун  башкы  бухгалтеринин милдетин аткаруучу    М.Сасановага  милдеттендирилсин .

 

 1. Бекитилип  жаткан  бюджеттин  киреше жана  чыгаша  болукторунун  ичинен  айыл  Окмотунун  атайын эсеп-счету боюнча бюджети  2022-жыл учун 540,0(беш жуз кырк)  мин   сом , жайыт  комитетинин  кирешелери  боюнча  511,0  мин  сом жана чыгымы  боюнча   дагы  511,0 мин сом болгон  сметасы бекитилсин.

 

       6.        Жанбулак айыл окмотунун 2023-2024 -жылдар учун бюджетинин киреше жана чыгашаболуктору боюнча  эсептелген коломунун  томонку  болжолу (проектиси) жалпысынанкабыл алынсын  жана бул жылдардын учуру келгенде -ошол  кездеги шартка  ылайык   озгортуулор  киргизилуусу мумкун экендиги белгиленсин    :
 
   
       
               
     катар    жылдар бюджеттин долбоору   (проектиси)   
     №           киреше болугу         чыгаша  болугу  
  1       2023   —  жыл 4172,9   4172,9    
  2       2024   —  жыл 4230,9   4230,9    

 

 

 

 

 

 

 

Токтом   кабыл  алынды ,  токтомду   жактап   Жанбулак  айылдык                             Кенешинин  10( он) депутаты добуш беришти. Каршы –калыс жок.

 

 

 

 

          Жанбулак айылдык                                                                                                           

          Кенешинин   торагасы  :  _________________  Э.Э.Мамбеткулов.

 

Добавить комментарий