cropped-janbulak_2.jpg

shapka-janbulak

«9» август 2022- жыл                                                                 Жан-Булак айылы

 

Жан-Булак айыл аймагынын айылдык Кенешинин XXVIII чакырылышынын кезексиз сессиясынын

                                                           № 17 ТОКТОМУ

 


Жан-Булак айыл аймагында салынуучу мечит жана ФАПтын жер аянтын чечип   беръъ ж=нънд=

 

Жан-Булак айыл аймагында бош жаткан муниципалдык жер аянтына, мечит жана ФАП курууга чечип беръъ боюнча макулдашылып угуп жана талкуулап

 

ТОКТОМ КЫЛЛАТ:

 

  1. Жан-Булак айыл аймагында дем==рчъл=рдън жардамы менен ФАП жана мечит салууга, жер аянтын беръъг= тъзълг=н кызматташтык ж=нънд= макулдашуу бекитилсин.

 

  1. Дем==рчъл=рдън жардамы менен салынуучу ФАП жана мечиттин имараттарынын курулушунун салынышына тиешелъъ жер аянты, жана документтерин чечип беръъ жагы Жан-Булак айыл =км=т башчысы +. Калиевге тапшырылсын.

 

  1. Токтомдун аткарылышын к=з=м=лд== жагын =зъм= калтырам.

 

 

 

 

 

 

Т=рага:                                                        Э. Мамбеткулов

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________
Ж=н=тълсън:айыл =км=тън=, иш кагазга

Добавить комментарий