cropped-janbulak_2.jpgshapka-janbulak

Жан-Булак  айылдык   кенешинин   2022-жылдын 22-декабрындагы        № 27 токтомуна 1-тиркеме

 

Жергиликүү маанидеги «тиешелүү  аймакты экономикалык өнүктүрүүнү камсыз кылуу, ошондой эле инвестицияларды жана гранттарды тартуу» маселесин чечүүнүн алкагында дыйкандарга сугат сууга жетишин камсыз кылуу боюнча кызматтардын, функциялардын, милдеттенмелердин тизмеги

 

Кызматтардын, функциялардын, милдеттендирилменин аталышы Аткаруу үчүн жоопту жак
                                          1. Кызматтар  
1.1. Сугат суусун суу пайдалануучуларга жеткирүү Суу пайдалануучулар ассоциациясы (келишим боюнча)
               2. Функциялар  
2.1. Айыл өкмөтүнүн башчысынын бассейндик кеңештин ишине катышуусу Айыл өкмөтүнүн башчысы
2.2. Муниципалдык менчиктердин реестринде ирригациялык курулмаларды эсепке алууну жүргузүү. Айыл өкмөтүнүн финансылык-экономикалык бөлүмү
2.3. Кызмат көрсөтүүчүлөр менен ирригациялык курулмаларды колдонуу боюнча келишим түзүү, кол коюу жана аткарылышын көзөмөлдөө. Айыл өкмөтүнүн финансылык-экономикалык бөлүмү
2.4. Суу пайдалануу, эксплуатациялоо жана ирригациялык системаны камсыз кылуу эрежелерин иштеп чыгуу жана бекитүү Айыл өкмөтүнүн башчысы

Жергиликтүү кеңеш

2.5. Суу чарбасынын райондук башкармалыгы менен сугат суусун жеткирүү келишимин түзүү жана аткарылышын көзөмөлдөө. Айыл өкмөтүнүн башчысы
2.6. Суу колдонуу, эксплуатациялоо жана ирригациялык системаны камсыз кылуу эрежелерин бузганы үчүн суу пайдалануучулардан административдик жоопкерчилик маселелери боюнча административдик комиссиянын ишин уюштуруу. Айыл өкмөтүнүн башчысы

Жергиликтүү кеңеш

2.7. Ирригациялык кызматтардын төлөмүнүн (ИКТ) наркын эсептөө жана бекитүү Айыл өкмөтүнүн башчысы

Жергиликтүү кеңеш

2.8. Жан-Булак айылдык аймагында ирригацияны өнүктүрүү боюнча инвестициялык программаны иштеп чыгуу жана бекитүү Айыл өкмөтүнүн башчысы

Жергиликтүү кеңеш

  3. Милдеттенмелер  
3.1. Ирригациялык курулмаларды кызмат көрсөтүүчүлөргө муниципалдык мүлктүн обуекттери катары колдонууга берүү Айыл өкмөтүнүн башчысы

Жергиликтүү кеңеш

3.2. Ирригациялык курулмаларды камсыз кылууга амортизациялык чегерүүлөрдү толук же жарым-жартылай компенсациялоо. Айыл өкмөтүнүн башчысы

Жергиликтүү кеңеш

3.3. Суу пайдалануучулардын айрым категорияларына субсидияларды белүп берүү Жергиликтүү кеңеш
3.4. Субсидия аркылуу кызмат керсөтүүчүлөрдүн чыгымдарын компенсациялоо Айыл өкмөтүнүн башчысы

 

 

 

 

     Жан-Булак айыл окмотунун

     жооптуу катчысы :                                                                                  Г.Маматбаева

Добавить комментарий