Жан-Булак айыл аймагынын айылдык кеңешинин ХXVIII-   чакырылышынын депутаттарынын  кезексиз ХXVIII — сессиясынын       № 28  Токтому   Жан – Булак айылы                                                            …

Толук окуу…

Жан-Булак  айылдык   кенешинин   2022-жылдын 22-декабрындагы        № 27 токтомуна 1-тиркеме   Жергиликүү маанидеги «тиешелүү  аймакты экономикалык өнүктүрүүнү камсыз кылуу, ошондой эле инвестицияларды жана гранттарды тартуу» маселесин чечүүнүн алкагында дыйкандарга сугат сууга жетишин камсыз кылуу боюнча кызматтардын, функциялардын, милдеттенмелердин тизмеги   № Кызматтардын, функциялардын, милдеттендирилменин аталышы Аткаруу үчүн жоопту жак   …

Толук окуу…

Жан-Булак айыл аймагынын айылдык кеңешинин ХXVIII-   чакырылышынын депутаттарынын  кезексиз ХXVII — сессиясынын         № 27/1 Токтому     Жан – Булак айылы                                                        …

Толук окуу…

Жан-Булак айыл аймагынын айылдык кеңешинин  ХXVIII-   чакырылышынын депутаттарынын   кезектуу  XXIX— сессиясынын  № 29/5  Токтому   Жан – Булак айылы                                                                  …

Толук окуу…

Жан-Булак айыл аймагынын айылдык  кеңешинин  XXVIII чакырылышынын XXIX кезектуу  сессиясынын ТОКТОМУ № 29/4 Жан-Булак айылы.                                                                                   06-февраль 2023-жыл   Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүүнүн тартиби жөнүндө типтүү жобого ылайык  жайыт  жерлеринен алынуучу акынын олчомун  бекитип берүү жөнүндө. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 13-сентябрындагы №515 токтому менен бекитилген «Жайыт …

Толук окуу…

Жан-Булак айыл аймагынын айылдык  кеңешинин  XXVIII чакырылышынын XXIX кезектуу  сессиясынын ТОКТОМУ № 29/3 Жан-Булак айылы.                                                                                   06-февраль 2023-жыл   Жан-Булак  айыл аймагындагы “Эделвейс” муниципалдык ишканасынын  таза суу , сугат суу тазалык ,жайыт жана башка кызмат корсотуулорунун тарифтерин   жана бюджетин бекитуу    жонундо Кыргыз Республикасынын Министрлер  кабинетинин 2022-жылдын 26-декабрындагы “Кыргыз Республикасынын Нарын облусунун  …

Толук окуу…

Жан-Булак айыл аймагынын айылдык  кеңешинин  XXVIII чакырылышынын XXIX кезектyy  сессиясынын ТОКТОМУ № 29/2 Жан-Булак айылы.                                                                                   06-февраль 2023-жыл   “Нарын районунун  Жан-Булак  айыл аймагындагы айылдык китепканага ысым  ыйгаруу жонундо  Жан-Булак айыл аймагындагы Жолболду Ишеналиев атындагы айылдык клубунун ичинде жайгашкан айылдык китепканага коп жыл талыкпай эмгектенип “Эмгектеги кужурмондуулугу учун” Конурбаева Жумагулдун  ысымын  …

Толук окуу…