« 6 — апрель» 2017-ж. Нарын облусунун Юстиция башкармалыгына

титул

«  6 —   апрель»  2017-ж.

                                                                                                  Нарын   облусунун      

                                                                                                 Юстиция бащкармалыгына 

Жан —  Булак    айыл   аймагынын    айыл  өкмөтү    Сиздерге    Жан  Булак  айыл  аймагынын    айылдык   Кеӊешинин   төмөндөгү  токтомдорун   Ченемдик   укуктук   актылардын    Мамлекеттик      реестирине   киргизүү   үчүн   жиберет:

 

  1. 2017 – жылдын 13 январь айылдык кенешинин №1 токтому

 

              Депутаттардын Жан-Булак айылдык кенешинин тѳрагасын

                               жана орун басарын шайлоо жѳнүндѳ.

 

  1. 2017 – жылдын 16 — январь айылдык кенешинин  №2 токтому

 

      Жан – Булак айылында  «Акун»  фирмасы  тарабынан   «Умсунай —   Апа»  бала     

  бакчасынын  экинчи  имараты  бүтүрүлгѳндүгү  жана  ага  акча  каражатын  бѳлүп      

                                                   берүү жѳнүндѳ

 

  1. 2017 – жылдын 16 –  январь  айылдык кенешинин  №3 токтому

 

Жан – Булак айыл  ѳкмѳтүнүн  башчысы Д.Шеримбековду  айыл  ѳкмѳтүнүн  башчылыгына  кѳрсѳтүү  жѳнүндѳ.

 

  1. 2017 – жылдын 10 март     айылдык кенешинин №4 токтому

 Жан – Булак  айыл  өкмөтүнүн  бюджетинин  2016 – жылдагы  аткарылышы    жана   2017  жылдагы  бюджетинин  сметасы  жөнүндө.

 

  1. 2017 – жылдын  13 — февраль   айылдык  кенешинин  №5  токтому

 

        Жан – Булак  айыл аймагындагы  мүйүздүү  бодо  малдарды  идентификациялоо  боюнча  кызмат  кѳрсѳтүү  акысын  бекитүү  жѳнүндѳ.

 

 

Жогорудагы   аталган     токтомдор   Жан  Булак   айыл  аймагынын    айылдык  Кеӊешинин  2014 —  жылдын    25  апрель     Жан  Булак     айыл     аймагынын    айылдык  Кеӊешинин    токтомдорун    мамлекеттик     тилде   гана  кабыл  алуу   жөнүндө»   №  12   токтомуна  ылайык    мамлекеттик    тилде   гана    кабыл   алынды.

Токтомдор  janbulak. narun – region. kg веб —  сайтына  2017 —  жылдын «6» апрель айында  жарыяланды.

Тиркеме:  токтомдордун көчүрмөсү  (2 экз), токтомдун  электрондук  түрү  1 диск

 

 

 

 

 

  Башчы                                                                                                Д. Шеримбеков

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                                     

 

 

Добавить комментарий